In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material:
  RSS     ATOM

Jasper Mikkers

· Nachtleven, nieuwe dichtbundel van Jasper Mikkers · Karl Marx Universiteit: Nieuwe roman van Tymen Trolsky (Jasper Mikkers) · Tymen Trolsky & Jasper Mikkers & Guido Gezelle · Jasper Mikkers: Eeuwigheid als ontbijt · De kleine jongen en de rivier

Nachtleven, nieuwe dichtbundel van Jasper Mikkers

Op zondag 11 maart is de première van de documentaire Dichter tegen de tijd, een portret van Jasper Mikkers, te zien in de Nieuwe Vorst, Willem II-straat, Tilburg. Aanvang 16.00 uur. Na de vertoning vindt aldaar ook de presentatie plaats van zijn nieuwe bundel Nachtleven, met illustraties van Daisy Karthaus.

Jasper Mikkers (Oerle, 1948) debuteerde in 1974 onder het pseudoniem Tymen Trolsky bij de Bezige Bij met de roman Hyacinta en Pasceline. Bij dezelfde uitgeverij verschenen later datzelfde jaar maar liefst drie dichtbundels .Na de onthulling van zijn pseudoniem in 1976 volgden nog vele publicaties, zowel onder de naam Tymen Trolsky als zijn echte naam. Naast dichtbundels onder meer het reisboek De weg van de regen (1990), de verhalenbundel De kleine jongen en de rivier (1994), en de romans Het einde van de eeuwigheid (2000) en Karl Marx Universiteit (2009).

In de periode 2013-2015 was hij stadsdichter van Tilburg; hierover schreef hij de bundel Gespiegelde stad (2015).

Nachtleven is de derde dichtbundel die hij publiceert bij de bibliofiele uitgeverij Brandon Pers, eerder verschenen Kwatrijnen (1979) en De landmeters van de keizer (2002).

Nachtleven is in meer dan een opzicht een opvallende bundel. Zoals de dichter zelf in het voorwoord schrijft: ‘Aanzet tot het schrijven van deze bundel lag in het idee dromen die regelmatig terugkwamen vast te leggen’. En wat deze uitgave zeker zo bijzonder maakt zijn de erin opgenomen tien prachtige aquarellen van Daisy Karthaus die aansluiten bij de thematiek van de tweeëntwintig sonnetten.

Nachtleven is een dichtbundel van Jasper Mikkers met tien aquarellen van Daisy Karthaus. Wilt u verzekerd zijn van een exemplaar van Nachtleven dan kunt u reserveren bij de secretaris van de Brandon Pers (via cvanraak@online.nl )
De prijs bedraagt euro 17,50 (excl. Porto) en de oplage is 140 exemplaren.

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Lovers, - Book News, Archive K-L, Archive M-N, Art & Literature News, Illustrators, Illustration, Jasper Mikkers, Mikkers, Jasper


Karl Marx Universiteit: Nieuwe roman van Tymen Trolsky (Jasper Mikkers)

De nieuwe roman van TYMEN TROLSKY

KARL MARX UNIVERSITEIT

roman over een revolutie

Vanaf 17 november 2009 in de boekhandel

Parijs beleefde in mei 1968 de gewelddadigste dagen sinds de Tweede Wereldoorlog: de Meirevolutie. Daarna raakte Nederland in beroering. Het studentenprotest bereikte zijn hoogtepunt in de bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg in mei 1969.

In de roman Karl Marx Universiteit, roman over een revolutie beschrijft Tymen Trolsky (pseudoniem van schrijver en dichter Jasper Mikkers) de botsing tussen de studentenbeweging en de gevestigde macht. Tegen de achtergrond van een liefde tussen een oudere journalist en een studente wordt het verhaal verteld van protest en strijd: protest tegen oorlog en armoe in de Derde Wereld, strijd voor meer democratie in het universitair onderwijs.

Onderwerp van de roman zijn de gebeurtenissen die zich afspeelden tussen mei 1968 (de Mei-revolutie in Parijs) en mei 1969 (bezetting van de Katholieke Hogeschool Tilburg). Op het omslag is de bekendste foto uit die jaren afgedrukt: de voorgevel van gebouw A met daarop de naam KARL MARX universiteit. Kernachtiger dan in deze naam zijn sfeer en karakter van eind jaren zestig nooit uitgedrukt.


Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Aspekt uit Soesterberg. Deze uitgeverij legt zich vooral tot op non-fictie: boeken met een historisch onderwerp. In mindere mate op fictie: romans en verhalen. Karl Marx Universiteit, roman over een revolutie verenigt beide aspecten.
De revolutie die zich eind jaren zestig in Tilburg voltrok, verdiende het te worden vastgelegd. Dat was een van de motieven om dit boek te schrijven. Een andere overweging was: niet eerder was Tilburg – en niet alleen de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg – het toneel van grote tegenstellingen, van idealisme, strijd, dramatiek en tragiek. Die tegenstellingen bestonden in een afwijzing door de na-oorlogse generatie van de cultuur en maatschappelijke waarden en normen van de oudere generaties. De macht van kerk en oude (katholieke) politiek werd gebroken of in elk geval aangevallen en afgewezen.

Het is 40 jaar geleden dat de Katholieke Hogeschool Tilburg, nu Universiteit van Tilburg, door studenten werd bezet.

De universiteit wijdt op 26 november twee symposia aan het studentenactivisme van eind jaren zestig en opent een tentoonstelling.

ISBN-13: 978-90-5911 -902-4

Formaat 13,5 x 21,5 cm

Omvang 450 pagina’s

Paperback € 24,95

 

fleursdumal.nl   m a g a z i n e 

More in: Jasper Mikkers


Tymen Trolsky & Jasper Mikkers & Guido Gezelle

 

T y m e n   T r o l s k y   &

J a s p e r   M i k k e r s   &

G u i d o   G e z e l l e

In de jaren zeventig publiceerde de Tilburgse schrijver en en dichter Jasper Mikkers, onder het pseudoniem Tymen Trolsky, twee romans en vier dichtbundels, die de nodige opschudding veroorzaakten. In literaire tijdschriften als ‘Raster’, ‘Maatstaf’ en ‘Revisor’ verscheen het ene gedicht na het andere van dit nieuwe onbekende talent. Jarenlang heeft het literaire wereldje in Nederland zich bezig gehouden met de vraag wie er achter de naam Trolsky schuil ging. Er werd gesuggereerd, dat het Gerrit Komrij zou zijn, of Martin Ros.

Na de onthulling van zijn pseudoniem heeft Jasper Mikkers nog uitsluitend onder eigen naam gepubliceerd.

Een van zijn laatste boeken is de verhalenbundel ‘De kleine jongen en de rivier’ (Bezige Bij, 1994). De verhalen zijn sterk autobiografisch. In het laatste verhaal gaat de hoofdpersoon, Henri Pafort, zoon van de veldwachter, naar het seminarie om priester te worden. Inmiddels heeft Jasper Mikkers bijna een nieuwe roman voltooid, die handelt over de periode waarin Henri Pafort in het seminarie verbleef.

Dat deze roman sterk autobiografisch getint is, zal duidelijk zijn als men weet dat ook Jasper Mikkers zeven jaren op het seminarie van de paters Capucijnen in Oosterhout heeft doorgebracht. Toen hij vijfien jaar was en in de derde klas zat begon Mikkers met het schijven van gedichten. Zijn eerste gedichten waren vrije verzen, waarbij hem enkele gedichten van Campert en Kouwenaar voor ogen stonden, die hij had gelezen in een blad voor de verkennerij.

Op zijn zeventiende jaar werd in de les het gedicht ‘De rave’ (VD T213) van Guido Gezelle behandeld. Dit gedicht, dat grote indruk maakte op de jonge student, kwam voor in een boek voor het vak Nederlands, tekstverklaring (‘Nederlands na 1600’, Dr. J. Karsemeijer en Dr. G. Kazemier, uitg. J.B. Wolters).

In die tijd was Jasper Mikkers hevig verliefd op een meisje, dat hij tijdens zijn vakantie had leren kennen. Onder invloed van Gezelles gedicht bedacht Mikkers ‘s nachts, in zijn chambret op de slaapzaal, een liefdesgedicht van twaalf strofen van vier regels. Het was onmogelijk om de tekst op te schrijven en hij repeteerde het gedicht net zo lang tot hij het helemaal van buiten kende. De seminarist was zo bang de regels te vergeten, dat hij tot half zes ‘s ochtends wakker bleef, steeds zijn nieuwe gedicht repeterend. Het gedicht bestaat niet meer. Jasper Mikkers heeft het persoonlijk aan het meisje Dolores overhandigd. Hij heeft haar nooit meer terug gezien.

Maar die nacht, vertelde Japer Mikkers mij, dat hij zijn eerste liefdesgedicht schreef, trad voor de eerste keer zijn hartstocht voor de poëzie naar voren. En als er één doorslagge­vende reden is voor het feit dat hij schrijft, moet die in die nacht gevonden worden.

In 1974 verscheen Trolsky’s dichtbundel: ‘Liederen van weemoed, wanhoop en waanzin’. Voor die bundel schreef hij het gedicht ‘Guido Gezelle en ik’. Het is een herinnering aan zijn beide eerste grote liefdes: het meisje Dolores en de poëzie van Guido Gezelle.

 

 

GUIDO GEZELLE EN IK

l i t e r a t u u r l e s

 

Eerst Guido, zei ik

ja, eerst Guido, zei jij:

de bladerkens hangen wankel

te rinkelen van licht

belletjes van libelletjes de vleugels

witte fladderende vleermuizenteentjes

 

En nou jij, zei jij

nou ik dus:

rupsen marcheren over ‘t planken bruggetje

als over de snaren van ‘n viool

schreeuwend van woede staat ‘t mos

met ‘n riek naar algen te gooien

met uiterste krachtsinspanning tracht

‘n dennenaald ‘n eikel

uit z’n dop te lichten

‘n luis lacht lomp omdat ik in ‘n vlaag

van waanzin langzaam lig te zingen.

 

(Rijmtijd. Mededelingen van de Guido Gezellekring, april 1999)

kemp=mag poetry magazine

More in: Guido Gezelle, Jasper Mikkers, Jef van Kempen


Jasper Mikkers: Eeuwigheid als ontbijt

Eeuwigheid als ontbijt
Jasper Mikkers
Gedichten

we worden bodemloos
geen land ligt onder onze voeten
uitgewist wordt alle stof waarvan we zijn gemaakt.


In het eerste gedicht van Eeuwigheid als ontbijt raakt het groen van een iris een argeloze voorbijganger. Deze ervaring vormt voor de twee hoofdrolspelers van de bundel het begin van een ontdekkingstocht. Met overgave verkennen ze de liefde en de erotiek, en wat daarbij aan het licht komt wordt door Mikkers in uiterst heldere poëzie verwoord. Tussen de sensuele regels door resoneert voortdurend een denken over tijd en plaats: hoe bepaalt een mens zijn plek in een ongedefinieerde en ondefinieerbare ruimte? Kan de liefde houvast bieden in een wereld waar perspectieven niet of nauwelijks waarneembaar zijn?
De poëzie van Jasper Mikkers kenmerkt zich door een spannende combinatie van lichtheid en gelaagdheid. Eeuwigheid als ontbijt is een nieuwe grote stap in een inmiddels ruim dertig jaar omspannend dichterschap.ISBN: 9789046804353
Juni 2008
Uitg. Nieuw Amsterdam

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive M-N, Jasper Mikkers


De kleine jongen en de rivier

DE KLEINE JONGEN EN DE RIVIER

Jasper Mikkers en De Dommel

Door Jef van Kempen

“Als een kleine, op hol geslagen machine lag de vis op zijn rug te ademen, zijn buikvinnen opzij van zijn gezwollen buik uitgespreid. Verbijsterd staarde hij naar de vis die anders altijd roerloos op de bodem lag, gratieus, trots en vol ingehouden kracht, de mooiste en grootste modderkruiper die hij ooit gevangen had, en die nu, ten prooi aan een raadselachtig gebeuren, bezig was te sterven.”

Henri Pafort had de vis mee naar huis genomen en in zijn aquarium gezet. Toen de vis ziek werd, deed Henri een wanhopige poging om hem te redden. In het holst van de nacht, sloop hij het huis uit om de vis terug te brengen naar de plaats waar hij hem had gevangen: onder een brug over De Dommel. Het verhaal neemt een onverwachte wending, die ik hier niet wil verklappen, en eindigt in een tragedie.

“En terwijl de dood van de modderkruiper in Henri overging, leek alles zijn schoonheid te verliezen. De tekening van zijn rug, zijn schutkleur die hem op de bodem bijna onzichtbaar maakte, zijn ogen, voelsprieten, tere, isabelkleurige buik, ze hadden geen waarde meer nu het leven eruit verdwenen was.”

In een meeslepend stijl schrijft Jasper Mikkers in het titelverhaal van zijn in 1994 verschenen verhalenbundel: De kleine jongen en de rivier, over zijn alter ego Henri Pafort. Jasper Mikkers (1948) woonde van zijn vierde tot zijn dertiende jaar in Liempde. Toen verliet hij het dorp om naar het seminarie te gaan. Over zijn ervaringen tijdens die priesteropleiding verscheen in 2000 de roman: Het einde van de eeuwigheid.

Zelden schreef een Brabantse schrijver onroerender proza over zijn jeugd en de natuur als Jasper Mikkers in: De kleine jongen en de rivier.

“Een gele vuurbal brak door de dunne nevel in de verte heen, steeg langzaam op boven de horizon van boomtoppen en scheerde met zijn eerste stralen over het blonde haar van een kleine jongen die met een dode vis in zijn hand in de rivier stond.”

(Brabants Dagblad 31 oktober 2002)

fleursdumal.nl magazine

More in: Jasper Mikkers, Jef van Kempen, Literaire sporen


Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature