In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE & PERFORMANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material:
  RSS     ATOM

Eijkens, Anton

· In Memoriam Anton (Toon) Eijkens (1920-2012) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (13 – slot) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (12) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (11) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (10) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (09) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (08) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (07) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (06) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (05) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (04) · Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (03)

»» there is more...

In Memoriam Anton (Toon) Eijkens (1920-2012)

In Memoriam Anton (Toon) Eijkens

(1920-2012)

Anton Eijkens schreef de Tilburgse historie in 1000 dichtregels

TILBURG – In het verzorgingshuis Koningsvoorde is afgelopen zaterdagochtend Antonius Maria Eijkens overleden. Toon Eijkens heeft diverse boeken op zijn naam staan en schreef ook de Tilburgse rijmkroniek die burgemeester Jan van de Mortel in 1946 bij zijn afscheid aangeboden kreeg van de Tilburgse bevolking. Het beschrijft de geschiedenis van Tilburg in duizend dichtregels.

Eijkens werd in 1920 te Tilburg geboren en volgde het gymnasium op het St. Odulphuslyceum waar hij zich al vroeg ontpopte als een jongeman met talent voor taal en muziek én als dichter. Zijn vader vond een baan voor hem bij Bureau Van Spaendonck. Het stond zijn literaire ambities niet in de weg. Onder de naam Anton Eijkens schreef hij artikelen en verhalen in de bladen Brabantia Nostra en  Edele Brabant, waar hij ook in de redactie zat.

In 1946 beleefde  Anton Eijkens zijn productiefste jaar. Hij publiceerde toen onder meer de verhalenbundel Rond de toren, de  bloemlezing De Sprookjeshoorn en Een handvol verzen.  Bovendien schreef hij samen met Jan Naaijkens het scenario en de teksten voor het massale openluchtspel Kruis en Ploeg dat in de zomer van 1946 bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond (NBC) opgevoerd werd in het Willem II-stadion. Kort erna werd aan burgemeester Van de Mortel het gedenkboek Rijmkroniek van Tilburg, het hart van Brabant aangeboden, een uniek in kalfsleer gebonden boek waarvan de door Eijkens geschreven tekst geheel gekalligrafeerd was door zijn zwager Kees Mandos.

Ook in de daarop volgende jaren bleef Eijkens actief als schrijver, zij het vooral  van gelegenheidsliederen voor zijn collega’s en van gedenkboeken voor het bedrijfsleven en voor Bureau Van Spaendonck zelf. Daar nam hij in 1984 afscheid als secretaris van diverse werkgeversorganisaties en directeur van de Sector Secretariaten.

Toon Eijkens was getrouwd met Thea Mandos met wie hij zeven kinderen kreeg. In 1982 werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Anton Eijkens

(1920-2012)

 

Voor de Beminde

Mijn liederen zijn gering als schaamle kinderen,

die voor een aalmoes komen zingen aan je raam,

als ‘t daglicht in de straat begint te minderen

en aan de avondlucht de eerste sterren staan.

 

Wie zal mij in mijn schamelheid verhinderen

mijn leed en vreugd te komen zingen aan je raam?

Ik weet: jij kunt het lied van schaamle kinderen

niet zonder mildheid langs je venster laten gaan.

 

Ontmoeting

Ik had maar de kortste weg genomen,

een weg vol distels en woekerkruid,

want de avond viel dichter in de bomen

en de wind blies langzaam de sterren uit.

 

Maar aan de rand van een bloeiende tuin,

geurend van appels, pruimen en peren,

blies een bultenaar op zijn kranke bazuin;

“Kunt gij het geluk uw rug toekeren?”

 

Hoe vreemd: teruggaand heb ik genomen

de langste weg, langs de hoogste bomen.

 

Anton Eijkens: Twee gedichten

fleursdumal.nl magazine

More in: Archive E-F, Eijkens, Anton, In Memoriam


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (13 – slot)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (13)

 

 

Epiloog

Ik zei vannacht en hield de beker hooggeheven:

“De volle kroes zij immer ‘t teken van mijn leven.”

Vanmorgen werd ik wakker naast mijn trouwe kroes,

waarvan niets dan ‘t armzalig oor was heel gebleven.

 

*

Er komt een dag, dat brood en wijn

onaangeroerd op tafel staan;

wij zullen niet meer samen zijn

en moeten vreemde wegen gaan.

 

Er komt een dag, dat wij niet meer

in liefde zacht geborgen zijn.

Hoe proef ik bitter het weleer

hier in dit brood, in deze wijn.

 

*

O mens die zonder rust of duur

naar ‘s werelds bonte vreugden haakt,

gedenk, zij vroeg of laat het uur,

dat gij van aarde zijt gemaakt

en weer tot aarde keren zult:

en broze kruik, tot aan de rand

nu nog met wijn en geur gevuld

maar eenmaal scherven in het zand.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (13)

Epiloog

kempis.nl poetry magazine

More in: Archive E-F, Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (12)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (12)

Te gast bij dichters

 

Naar Li Tai Po

De drinker in de lente

Als ‘t leven droom is en meer niet

Waarom dan wee en ach?

Ik drink totdat ik niet meer kan,

de lange lieve dag.

 

En als ik niet meer drinken kan

zo barstensvol, bij God!

dan val ik voor mijn drempel neer

en slaap als een marmot.

 

Wat hoor ik bij ‘t ontwaken? Zingt

een vogel in een boom?

Ik vraag me af of ‘t lente is

en leef als in een droom.

 

De vogel fluit: de lente is

gekomen overnacht;

ik zucht ontroerd en luister hoe

hij zingt en fluit en lacht.

 

Ik schenk mijn beker nog eens vol,

drink hem in één teug uit

en zing totdat de volle maan

blinkt in mijn vensterruit.

 

En als ik niet meer zingen kan

dan doe ik weer een tuk.

Wat gaat mij toch de lente aan?

Drinken is puur geluk.

 

Naar Wang Wei

Toen jij hier weg ging, zei ik je vaarwel

en keek je na en vergrendelde mijn deur.

Het gras zal wel weer groeien volgend jaar,

maar jij, mijn vriend, kom jij dan weer terug?

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (12)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (11)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (11)

Te gast bij dichters

 

Naar Li Tai Po

Om de eeuwige droefheid van de wereld te verdrijven

laat ons bij honderd glazen drinkend samenblijven.

De lentenacht noodt tot schermutseling zonder wapen,

zo helder schijnt de maan, dat wij niet kunnen slapen.

En op een kale berg zal ons de wijn uitblussen:

de hemel onze deken, de aarde ons oorkussen.

 

Naar Li Tai Po

Drinkend met een niets om handen hebbende heer in de bergen.

Beiden hebben we gedronken op de geboorte van de bergbloemen.

Santé! Santé, Sante!

En nog en nog.

Ik ben dronken, hunker naar slaap.

Mijnheer, ga nu weg en kom met uw luit – als u wilt – morgenvroeg terug.

 

Naar Li Tai Po

Stil is het in mijn hart. Ik ben alleen.

Mijn kruik is vol, maar niemand drinkt met mij.

Wees welkom, maan, en wees mijn metgezel.

Daar is mijn schaduw ook. Met drieën zijn we nu.

Jij, bleke vriend, was nooit een drinkebroer,

Maar hij, de donkere, doet me in alles na.

Bedankt, gij allebei, die mij gezelschap houdt.

Laat ons nu drinken tot het morgenrood.

 

Naar Li Tai Po

De maan wiegt zich op het ritme van mijn lied

en als ik dans, danst ook mijn schaduw mee.

Hei! Wat een nacht, wat fraaie drinkkompanen!

Vervoering bindt ons, tot de slaap ons scheidt.

De dag breekt aan, de eenzaamheid omsluit

mij weer tot aan de avond, ik heb het koud.

Maar toch, één troost verwarmt mijn moede hart:

ik zie u, vrienden, weer terug vannacht.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (11)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (10)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (10)

Te gast bij dichters

 

Zwanezang

Eens zwom ik op de waterplas,

de mooiste van de vogelklas,

toen ik een trotse zwaan nog was.

O bittere smart,

ik ben roetzwart

van kop tot start.

 

Ik was eertijds als hagel wit

de mooiste vogel in ‘t gelid;

nu ben ik zwarter nog dan git.

O bittere smart…

 

Het wrede vuur verzengt mij zeer,

het braadspit draait me keer om keer,

de kok zet mij op tafel neer.

O bittere smart…

 

Ik die gedreven door mijn lust

zo zalig vloog van kust tot kust

ben in de peper uitgeblust.

O bittere smart…

 

Nu lig ik op uw bord, meneer,

vliegen dat kan ik nu niet meer,

uw wrede tanden doen me zeer.

O bittere smart…

 

 

Anonymus

Vlees eet ik maar bij mondjesmaat,

mijn maag is niet zo sterk,

maar drinken kan ik net zo goed

als edelman en klerk.

 

Al ben ik niet te best gekleed,

‘t zal mij een zorg zijn:

ik stop mijn buikje lekker vol

met goede, oude wijn.

 

Van achteren en van voren bloot,

handen en voeten koud:

maar buik, God geef je wijn genoeg,

‘t zij piepjong of stokoud.

 

Ik hou slechts van geroosterd brood

en een gegrilde krab;

veel brood is uit den boze, mij

volstaat een enkele hap.

 

Noch vorst, noch sneeuw, noch schrale wind

doen mij een centje pijn,

ik ben gebakerd als een kind

in goede, oude wijn.

 

Om kleren maak ik mij geen zorg,

ik houd me toch wel warm,

als ik maar goede, oude wijn

laat zakken in mijn darm.

 

Ik hoef voor niemand, nog zo sterk

en dapper, bang te zijn,

als ik maar flink geharnast ben

in goede, oude wijn.

 

Laat drinken ons zo lang het kan

en drinkend vrienden zijn:

wij vinden ziel en zaligheid

in goede oude wijn.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (10)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (09)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (09)

Te gast bij dichters

 

Beatus Pastor Ille

Qui sedet ad fornacem

et intus habet pacem,

qui colit Deum Trinum

et bonum habet vinum

et circiter sex mille

beatus pastor ille.

 

Wie bij het vuur gezeten

met onbezwaard geweten

zo Triniteit als Trijntje

vereert met een goed wijntje

en – niet te krap bemeten –

patrijs en kreeft kan eten,

zo’n pastor, beste mensen,

kan zich niets beter wensen.

 

Gebed

(naar Clément Marot)

Van povere spijzen, slecht bereid,

van schraal souper en slaaploosheid

en van een wijn als slappe thee,

libera nos Domine.

 

Van oude wijven, zeer en zuur,

van dolkstoot en kogelvuur

en van het louche staminee,

libera nos Domine.

 

Verschaf ons, Heer, patrijs en duif,

veel dikke rib en malse kluif,

schenk er met goede wijn op los,

Te rogamus, audi nos.

 

Verschaf ons rijke oogst van wijn

om dag en nacht gelaafd te zijn

en bankpapier, een hele bos,

Te rogamus, audi nos.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (09)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (08)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (08)

In de marge van de menukaart

 

Poulet de grain Rôti

Een kip die als een engel vliegen wil,

vergist zich evenzeer

als engelen die zich wagen in

het culinair verkeer.

Want ieder past de eigen plaats

die hem gegeven wordt:

de engelen in hoger sfeer,

de kippen op ons bord.

 

Gratin de Fruits

Zoals dit kostelijk fruit

het kil seizoen trotseert,

wens ik U vriendschap toe

die tijdeloos floreert.

 

Polonaise aux cérises

Soms maken wij elkander

een Poolse landdag klaar,

waar elk zijn eigen kersen

roemt als de beste waar.

Hetgeen tot droef gevolg heeft

dat niemands woord beklijft

en ‘t mensdom met de peren

(gebakken) zitten blijft.

 

Moka – Liqueurs

Men keert naar huis met weemoed

om ‘t voorbijgaan van de dingen,

maar ergens in een donkere boom

gaat al een vogel zingen

en wekt een nieuwe droom.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (08)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (07)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (07)

In de marge van de menukaart

 

Houtsnep met compôte

Al klinkt het in uw oor

als een misplaatste grap,

van het Latijn naar ‘t Frans:

compost, compôte

is maar één stap.

 

Niet anders is ‘t gesteld

met houtsnep en houtsnip,

nochtans proeft zelfs een kind

het klankverschil

op tong en lip.

 

En hebt ge er moeite mee,

zo moet gij maar bedenken

bij houtsnip drinkt men thee,

houtsnep verplicht

een mooie wijn te schenken.

 

Tournedos Rossini

Zweert gij bij opera

of geeft ge haar kado?

Vergeet Rossini voor mijn part

maar niet zijn Tournedos.

 

Filet de Mignon de Boeuf aux champignons

In runderhaas vertrapt het rund

uw droom analfabetisch

maar in filet mignon vermomd

stemt het u zeer poëtisch.

Misschien kunt gij in Vieilles Voûtes

het rund als een mooi meisje groeten.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (07)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (06)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (06)

In de marge van de menukaart

 

Solette au Beurre de Poivrons

Roert gij uw tong teveel

aan welvoorziene dis,

dan komt gij tijd te kort

voor ‘t proeven van de vis.

 

Darne de Saumon de la Loire en Bellevue

Benijdt de zalmen niet, zij drinken weliswaar

naar hartelust en zonder te betalen

maar zwichten voor het onbarmhartig lot

dat hun beschoren is ten huize van Van Galen.

Nietwaar, gij houdt u samen vroom en vroed

aan ‘t spreekwoord, dat een visje zwemmen moet.

 

Pâté de foie de volaille

Zolang de wereldbol roteert

Zal het een twistpunt blijven

Of aan het ei dan wel de kip

‘t begin is toe te schrijven.

Kiest gij in deze strijd pastei

‘t geluk is waarlijk aan uw zij.

 

Croustade de ris de veau à la Toulouse

Een mestkalf in de buurt van Vught

had aan zijn soortgenoten lucht

en ging bij zekere Bossche heren

de goede omgangsvormen leren.

Ocharm, zij geven slechts een knikje

ter wille van zijn zwezerikje.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (06)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (05)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (05)

 In de marge van de menukaart

 

Potage Condé

Rocroy, Dunkerque, Franche-Comté

Heeft hij in zijn banieren,

Maar later zou hij met zijn soep

Groter triomfen vieren.

 

Consommé double au cerfeuil

Ik had bij deze soep

zo graag een vers geschreven,

dat bij het nageslacht

nog lang zou blijven leven.

Maar ik bleef bij gebreke

aan rijm op ‘kervel’ steken.

 

Kreeft à l’Armoricaine

Een Amerikaanse gastvrouw

stond eens in dubio,

hoe zij een kreeft zou koken

en vroeg het haar alzo.

De kreeft zei zonder blozen

(want dat kwam later wel):

“Op Armoricaanse wijze,

maar liever niet te snel.”

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (05)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (04)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (04)

In de marge van de menukaart

 

Crême Agnes Sorel

Zij stond niet aan de martelpaal

noch in de Tweede Kamer,

maar wist, in Karels arm gevlijd,

zich voor ‘s Lands heil bekwamer.

Hiermee is weer eens aangetoond,

dat liefdesspel de moeite loont.

 

Oxtail Clair

De staart zit meestal aan het eind

en in de punt deszelfs kan steken

niet zelden het bekend venijn

of, om in klaarder taal te spreken:

de winst die men normaliter

verwachten zou in goede jaren,

wordt aan het eind fiscaliter

zo vaak een knoop van duivelsgaren.

Troost u dus met de ossestaart

die onvermengde vreugde baart.

 

Kangeroestaart-bouillon

Een kangeroe, ach, een kangeroe

is meer dan een brave Hollandse koe.

Hij laat zich goedmoedig om der wille

van een lekker soepje geheel en al villen.

Postuum streelt hij met zijn tedere staart

de verwendste tong op een wenk van de waard.

En waaraan men de ware goedmoedigheid kent:

in zijn eigen buidel steekt hij geen cent.

Een kangeroe, ach, een kangeroe

is meer dan een brave Hollandse koe.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (04)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine


More in: Eijkens, Anton


Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (03)

Anton Eijkens

Vademecum van een liefhebber (03)

Gedenkwaardige herbergen


Pastorie Avila di Buia (Italië)

Hoe wisselvallig is het lot

op studieuze reizen.

Soms landt men aan in een woestijn,

soms ook in paradijzen.

 

Nog met de wierook in de neus

loofden wij ‘t goede leven,

ons vrome pelgrims transalpien

zo rijkelijk gegeven.

 

Gezegend zij het druivennat

dat onze dorst kwam lessen,

gezegend zij de Lieve Vrouw,

ons aller patronesse.

 

Gezegend zij Hilaire Belloc

die ons hart zeer verblijdde.

Weet gij nog, beste pastor, wat

wij unisono zeiden?

 

Wherever a catholic sun does shine

there is always laughter and good red wine,

at least I’ve always found it so:

Benedicamus Domino.

 

Hostellerie La Pomme d’Or – Oudenaarde (B)

Toen dit huis nog “Den Gouden Appel” heette,

heeft hier – zegt men – de schone Greet van York

op Vlaamse wijs, maar reeds met mes en vork,

konijn in Oudenaarder bier gegeten.

 

Dankzij de komst van ‘s Zonnekonings Garde

eet nu de burgerman in “La Pomme d’Or”

in een half Vlaams, half Waals aandoend décor

zijn Lapéreau à la Bière d`Audenarde.

 

Au Grand Zinc – Parijs

Voor wie het nog niet mochten weten:

niets is zo eenzaam als Parijs,

wanneer men er alleen moet eten.

 

De blanke oesters smaken grijs,

de vork blijft in de biefstuk steken,

‘t dessert is als antarktisch ijs.

 

Nog vóór de bittere tranen leken,

hoor je van Georges Brassens een lied,

waarbij je hart allicht moet breken:

 

‘Het zachtste vlees haalt het toch niet

bij ‘t vlees van jouw hals, lieve meidje,

waarvan ik weelderig geniet’.

 

Dan, meer dan ooit, geloof me, lijd je

aan eenzaamheid. Het gaat voorbij,

jawel, maar ‘t duurt toch wel een tijdje.

 

Anton Eijkens: Vademecum van een liefhebber (03)

wordt vervolgd

kempis.nl poetry magazine

More in: Brabantia Nostra, Eijkens, Anton


Older Entries »

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature