In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE & PERFORMANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material: RSS

-De naam van het mes

· Ton van Reen gedicht: De laatste woorden · Ton van Reen gedicht: Een man is zand, hij is zee · Ton van Reen gedicht: Bruid · Ton van Reen gedicht: Visser en vloed · Ton van Reen gedicht: Vrouw in het water · Ton van Reen gedicht: De lasten van elke dag · Ton van Reen gedicht: Wit licht · Ton van Reen gedicht: Het oor van de maaier · Ton van Reen gedicht: Wachter · Ton van Reen gedicht: Het gras is van hem · Ton van Reen gedicht: Een man op eigen grond · Ton van Reen gedicht: Broodmannen, Broers

»» there is more...

Ton van Reen gedicht: De laatste woorden

 

DE LAATSTE WOORDEN

Hij is de laatste man
die de taal van zijn ouders spreekt
de laatste die de taal van het overleven kent
en het woord voor het zoemen van de bijen weet
hij is de laatste die weet
hoe de schaar van de schaapscheerder heet
en hoe de naam luidt van de geest
die de wind kan laten zingen

Als hij spreekt
luistert alleen zijn huis nog naar hem
de wanden zijn het laatste klankbord van zijn bestaan
een leven lang hebben ze zijn woorden aanhoord

Soms, als hij roept, roepen de muren terug
met de kalk van het brokkelend dak
vallen de woorden onbegrepen rond hem neer
kapot, bijna geluidloos als stof
ongrijpbaar, niet zwaarder dan zijn adem
maar te zwaar om ze op te rapen
en opnieuw uit te spreken

Ook al leeft zijn taal nog in hem
de woorden raken verloren
ze zijn al dood voordat ze zijn mond verlaten
zonder betekenis verstillen ze achter zijn tanden
er blijft slechts gemurmel van klanken
die verstommen tot korsten van woorden
die stom op zijn lippen blijven liggen


Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

fleursdumal.nl magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Een man is zand, hij is zee

 

EEN MAN IS ZAND, HIJ IS ZEE

Een man loopt het water in
de zee speelt rond zijn voeten
de man fluit
in zijn keel woont een vogel
de man bruist
in zijn huid huist een vis

Man, vogel en vis is hij
hij is een man van de zee
hij is de hand
die naar het water reikt

Hij is land
hij is wat hij ziet, zee
hij is vogel
hij is vis


Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

fleursdumal.nl magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Bruid

 

BRUID

Een vrouw rust uit op het strand

zittend op een bundel drijfhout

kwallen van koud getint glas

liggen als edelstenen om haar heen

 

Haar handen liggen in haar schoot

spelend met een broze schelp

geopend naar de wind

een mond waarin de zee rondraast

 

Roerloos kijkt ze uit over het water

haar hoofddoek waait mee

als een windvaan naar zee

een groet aan de visser

in zijn boot, klein onder de kust

 

De vloed wiegt naar haar toe

met handen vol kant

tooit de zee haar tot bruid

een waaier van schuim

rolt over haar voet

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

fleursdumal.nl magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Visser en vloed

 

VISSER EN VLOED

De zon komt op boven zee
de branding kleurt rood
en zet dreigend op
het water loopt uit op het strand
schuim op de kop
en tilt een boot uit het zand

Een visser ontwaakt uit zijn rust
biddend voor overvloedige vangst
roeit hij weg van de kust
en gooit zijn netten uit

Naakt zet hij koers naar de zon
een daad die hard wordt gestraft
de zon verpakt hem in vuur

Er vallen gaten in zijn huid
hij wordt onthoofd door het licht
en onthand
zijn boot vliegt in brand
en wordt afgekloven door de gloed

Visser en boot
lossen op in de vloed

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback
fleursdumal.nl magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Vrouw in het water

 

VROUW IN HET WATER

Een vrouw staat in het water
haar lijf verpakt in damp
tot haar middel afgesneden
zweeft zij tussen rivier en hemel

Een ogenblik verdwijnt ze
een weke deken schuift over haar heen
het is maar voor even
tot de wolk verschuift
en de zon
weer in het water schijnt

Ze wuift naar het licht
dat haar in stukken hakt
waarna een wolk haar opnieuw inpakt
en ze voorgoed verdwijnt
in de wasem van het water

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback
kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: De lasten van elke dag

 

DE LASTEN VAN ELKE DAG

De vrouwen breken hun hutten af
ze vouwen de huiden op
binden de stokken bij elkaar
en laden de vracht op de lastdieren
ze nemen de waterkruiken op hun hoofd
en vertrekken
zonder te wachten op de mannen

Stoffig is de weg die ze gaan
beladen met de lasten van elke dag
wacht hen op zoek naar water vooral zand

Jaar in jaar uit gaan ze dezelfde weg
steeds weer terug naar de plekken
die ze eerder verlaten hebben
voor altijd gebonden aan oude grond
die hun trouw met karigheid loont

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Wit licht

 

WIT LICHT

Wit licht uit de hutten
wit de witte graanschuren
wit de rode bomen, wit de zwarte dieren
wit de adem van het dorp
die wit boven de hutten van wit riet hangt

Het licht wit het stof van de zwarte straten
wit stof wit de bruine ezels
wit stof wit de zwarte kinderen
zwarte kinderen zijn wit
in wit licht
zwarte kinderen zijn witter dan wit

Het witte stof wit het licht
het witte stof van de witte straat
het witte stof
van de witbestoven ezels
het witte licht van de zwarte kinderen
die wit stof tegen het witte licht blazen


Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Het oor van de maaier

 

HET OOR VAN DE MAAIER

Sjuu sjuu, het is de zeis
sjuu sjuu, het is de zeis door het koren
sjuu sjuu, het is de zeis
sjuu sjuu, het is de zeis door het koren
sjuu sjuu, het is de zeis
sjuu sjuu, het is de zeis door het koren
sjuu, het is de zeis
sjuu, het is de zeis door het koren
sjuu, het is de zeis
sjuu sjuu, het is de zeis
sjuu sjuu, het is de zeis door het koren
sjuu sjuu, het is de zeis

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback


kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Wachter

 

WACHTER

De jongen staat op een vlonder
hoog boven het maïsveld
hij is de prins van de akker
tegen de brandende zon
draagt hij een kroon van maïsbladeren
zijn ogen turen over de velden
het minste vogelgeluid hoort hij
hij richt zijn katapult naar iedere wiekslag

De vogels kennen de jonge wachter
vanuit de bomen loeren ze naar hem
en wachten op hun kansen
van ver zien ze wanneer de hitte hem overmant
en zijn waakzaamheid verslapt

Zijn ogen vallen dicht
staande valt hij in slaap, hij droomt
een page waaiert met een bos veren rond zijn hoofd
het ruisen van veren is mooi
en gevaarlijk, te laat schrikt hij op
vogels ritselen door de maïs
en hakken de kolven open

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Het gras is van hem

 

HET GRAS IS VAN HEM

Alle gras dat hij ziet is van hem
alle gras waar zijn oog op valt eigent hij zich toe
het gras tussen de stenen aan zijn voeten
het gras dat van steen naar steen kruipt
verder en verder
zo ver zijn oog reikt is alle gras van hem

Alles neemt hij
de hele grazige wereld die hij voor zich ziet
alle gras binnen zijn blikveld is van hem

Waar hij is, waar hij gaat is het gras van hem
hij hoort het zachte zuchten van zijn gras

Hij ruikt het ochtendgras
bewasemd door dauw
het groene gras dat zijn oog overweldigt

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Een man op eigen grond

 

EEN MAN OP EIGEN GROND

Een man buigt voor een man
nederig neigt hij zijn hoofd naar zijn borst
dienstbaar beschouwen zijn ogen
de grond waarop hij staat

Hij buigt diep voor de man
die zwijgend op zijn eigen grond staat
zijn hoofd buigt tot zijn middel
gebogen kijkt hij naar de grond waarop hij staat
de grond van de man voor wie hij buigt

Dieper buigt hij, zwijgend
en kijkt naar de grond
de vette vruchtbare grond
van de man voor wie hij buigt

Nog dieper buigt hij, dieper
tot zijn adem de grond raakt
aan de voeten van de man voor wie hij buigt

Hij buigt voor de man
die op zijn eigen grond staat
hij buigt voor de nederig zwijgende man
die alleen met zichzelf op zijn grond staat


Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Ton van Reen gedicht: Broodmannen, Broers

 

BROODMANNEN, BROERS

De wind veegt door de smalle aren
en waait ze bijeen in schoven
vanaf de weg lijken het rijen mannen
die schouder aan schouder staan
altijd wachtend, tot het mes hen velt
mannen van tef, broodmannen
altijd wachtend, na ochtend, na avond
tot de mannen in de morgen met hun sikkels komen

Zingend komen de mannen aan
en hurken neer bij de mannen van tef
ze spreken hen aan als broers
Ze pakken hen zacht en strelend beet
en vellen hen in één slag

Doodstil liggen de mannen van tef op de akker
alsof de wind nooit met hen heeft gespeeld
stil, wachtend op de zachte hand van de vrouwen
die hen voor het dorsen samenbinden

‘s Avonds, als de oogst in bermen staat
klinken de stemmen van de mannen van tef
door tot diep in het dorp Lalibela
waar men hen met tevredenheid hoort zingen

 

Ton van Reen

Ton van Reen: De naam van het mes. Afrikaanse gedichten In 2007 verschenen onder de titel: De straat is van de mannen  bij BnM Uitgevers in De Contrabas reeks.  ISBN 9789077907993 – 56 pagina’s – paperback

kempis.nl poetry magazine

More in: -De naam van het mes


Older Entries »

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature