In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE & PERFORMANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material: RSS

Bevers, Bert

· Bert Bevers: Helder als de tafel · Bert Bevers: Dromen · Bert Bevers: Notitie uit The Dallas School Book Depository, Texas (Gedicht) · Bert Bevers: Rapper (Gedicht) · Bert Bevers: Roep uit dan! · Bert Bevers: Welgemutst · Bert Bevers: Vergeten krijgsgeheimen · Bert Bevers: Aanvang · Bert Bevers: Nimmer schor is de maan · Bert Bevers: Alles moet · Bert Bevers: Kruisiging in schermopdeling · Bert Bevers: Eeuwenhout (Een droom)

»» there is more...

Bert Bevers: Helder als de tafel

Helder als de tafel

Met mannenvingers betast hij boeken die
werden gelezen toen hij een kleine ander was.

Hun inhoud is hem nog helder als de tafel van
1. Waar andere vroege vertrouwdheden heen

zijn is soms de vraag. Zoals: “O zadel dat mij
droeg toen ik nog jongen was, waar rust je leder?”

Bert Bevers
Helder als de tafel
Gedicht
Uit: Bedekte termen, Stabilitas loci, Antwerpen, 2023

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bedekte Termen, Bevers, Bert


Bert Bevers: Dromen

Dromen

Zij laat haar adem op en neer en hen
de wereld dromen. Past daarin met
grage handen bloemetjesjaponnen.

Hij kucht, verlegt zijn hart naar rechts
en voelt het spinnen van hun rosse kater.
Zij ligt nabij aan verre kusten naar de zon

te lonken. Ze slapen samen, delen leven
en verworven smart. Op kastjes troost
van foto’s in hun zilveren ovalen. Ze

wuiven naar elkaar met dichte ogen,
vingers verstrengeld. De wekker tikt
geruchten stil als dode torretjes.

Bert Bevers
Dromen
Gedicht
Uit:  Onaangepaste tijden, Zinderend, Bergen op Zoom, 2006

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Notitie uit The Dallas School Book Depository, Texas (Gedicht)

 

Notitie uit The Dallas School
Book Depository, Texas

Lee Harvey Oswalds dagboekaantekening van 22 november 1963

Vandaag is onze Audrey al 33 dagen! Er zijn niet
heel veel mannen die hun kinderen en kleinkinderen
kunnen vertellen dat zij ooit hun president in levenden
lijve hebben aanschouwd. Het uitzicht op Dealey Plaza
is hier weids. Blij met mijn baantje, en mijn pauze.

Wie krijgt er nu de kans zoiets van zo nabij te zien? Oei,
ik laat een boer. Die cola was wel lekker maar ik dronk
net iets te snel. Daar buigt de stoet mijn richting op.
Ik zie hem zwaaien. Nooit eerder zag ik zulk roze als
dat van Jackie’s pakje. Aan dergelijke kleuren moeten

moeten ze hier wennen. Ze lijkt welhaast een Parisienne.
Op de gazons daar wuiven brave – wat hoor ik nou voor
koud geluid? Het doorladen van een wapen hier vlakbij?
En….Hé, ginds op die brug glanst de zon op een vizier.
Wie zijn dat? Waarom schouderen die gasten hun geweer?

Verrek….

Bert Bevers
Notitie uit The Dallas School
Book Depository, Texas
Lee Harvey Oswalds dagboekaantekening van 22 november 1963
Gedicht
Uit: Bedekte termen, Stabilitas loci, Antwerpen, 2023

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bedekte Termen, Bevers, Bert, CRIME & PUNISHMENT


Bert Bevers: Rapper (Gedicht)

 

Rapper

De oude dichter droomde. Hij sprak niet meer
maar pleegde spoken word. Het was gebeurd

voor hij er erg in had. Hij stiet zijn verzen, nat
van ’t bedenken nog, verbeten in een microfoon,

allengs rapper. Hij had voor papier geen vrees,
alleen een kleine stem die groter wilde lijken.

Bert Bevers
Rapper
Gedicht
Uit: Bedekte termen, Stabilitas loci, Antwerpen, 2023

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bedekte Termen, Bevers, Bert


Bert Bevers: Roep uit dan!

Roep uit dan!

Verticale streepjes met een puntje eronder noemt
men uitroeptekens. Roep uit, roep uit, roep uit dan
vriendjes! Tuimel over geestdrift, en liefde voor
boeken vol vogels. Het mag allemaal. Geen sprake
van versagen. Accentueer de koenheid van de x

in een woord als larynx! Richt heel je lengte
op het slot van zinnen met voldongen feiten: !!!!

Bert Bevers
Roep uit dan!
Gedicht
Uit: Eigen terrein, Uitgeverij WEL, Bergen op Zoom, 2013

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Welgemutst

Welgemutst

De lessen zijn gedaan. De tram stroomt vol uniform.
Vol bewegingsdrang, zoals een vis is, kleine jeugd
alom plotsklaps. Jongens willen wijsjes en meisjes
schoentjes. Daar horen zoentjes bij. Al is het maar
in gedachten. Zie ze eens naar de toekomst groeien.

Ze snuiven fris. En lachen elkaar zacht toe, broos
als het marsepeinen gezicht van de mutslangoer.

Bert Bevers
Welgemutst
Gedicht
Uit: Eigen terrein, Uitgeverij WEL, Bergen op Zoom, 2013

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Vergeten krijgsgeheimen

Vergeten krijgsgeheimen

Stadspoorten blijven toe. Wachters weifelen
over aandrift van legendes, vergeten ballingen.

Waarom weten zij precies wanneer de kraaien
gaan vertrekken? Eer heeft geen leeftijd, weten

zij. Ongeduld is een glazen harnas. Laat het leger.
Gulzig vreest de rook het doven van het vuur.

Bert Bevers
Vergeten krijgsgeheimen
Gedicht
Uit de bundel in voorbereiding: Bedekte termen

•fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bedekte Termen, Bevers, Bert


Bert Bevers: Aanvang

 

Aanvang

Waaraan zou mijn moeder gedacht hebben
toen ze mij voor de eerste keer de borst had

gereikt? Waar ze aan begonnen was? Waar
ik aan begonnen was, beginnen ging? ‘Wordt

dit ook voor hem een herinnering?’ Ik wist
wel al dat vergeten nooit volledig lukken zal.

Bert Bevers
Aanvang
Gedicht

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Nimmer schor is de maan

 

Nimmer schor is de maan

Zwier de korrels uit de aren, dorsers! Het bier en brood
van morgen moet jullie akkers uit. Op stille tenen verklaart
gelukkig de middag zich geduldig nader. Dat kreupelhout
onwillig is en de spar ontschorst. Dat regen op komst lijkt:

hoge wolken zijn gestreept als de borstveren van een havik.
De wijze weet dat de maan nimmer schor is en heeft een
naam die eigenlijk zachte dieren zouden moeten dragen.
Onderaan de dijk bloeit in pruilende klei de grote bevernel.

Bert Bevers
Nimmer schor is de maan
Gedicht
Verschenen in de catalogus Enghuizer dialogen, Hummelo, 2019

• fleursdumal.nl magazine

More in: #Editors Choice Archiv, Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Alles moet

Alles moet

Verblij me met het lijmen van tijden. Hoe
leven wonderschoon zich aan de mens gewoon

perfect voltrekt als alles goed gaat. Door denken
aan. Want alles moet. Niets gebeurt zomaar.

Zet aan het leven! Niets mis is er mee. Het is of
Fellini met een handycam achter ons loopt. Zo

Bert Bevers
Alles moet
Gedicht ongepubliceerd

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Kruisiging in schermopdeling

 

Kruisiging in schermopdeling

Mulier, ecce filius tuus … Ecce mater tua.

I

Dismas spreekt naar links. Gestas weigert nors
de bekoring van bekering. Willen die geschieden
gaan hem voorbij in de vaart van het duister. O,
ontraadseling: veel kleiner dan de lucht is huid.

II

Nog maar onlangs was Hij timmermanskind,
glimlachend jong. Nu vertrouwt Hij in Zijn
laatste strijd en nakend onweder de leerling
Zijn moeder, en haar hem toe. Maria’s wenen.

III

Nabij het Schedelveld verschieten hogepriesters
en tollenaren in hun gewaden vol verraad als het
bliksemt, de aarde trilt. Ze erkennen hun nederlaag
wel maar wensen er die naam niet aan te geven.

 

Bert Bevers
Kruisiging in schermopdeling
Verschenen in Kruiswoorden in Poëziepuntgl, Oosterbeek, 2017

Bert Bevers is dichter en schrijver
Hij woont en werkt in Antwerpen (Be)

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Bert Bevers: Eeuwenhout (Een droom)

 

Eeuwenhout
(Een droom)

Is het valsheid in geschrifte wanneer ik
uit vannacht noteer dat waar de paarden
graasden het gras weerbarstig was?

Streelde daar bij Eeuwenhout hun manen,
kende niet hun namen maar ze roken naar
de weergalm van gebeden uit een oude tijd.

Vervolgens stak ik langs diens linkerzijde
traag een heel lang mes het hart in van een
stille, vreemde man. Amper zat er bloed

aan toen ik het terugtrok. Hoe merkwaardig.
Je zou denken dat het er van druipen zou.
Wat smaakte even later toch het bier me goed.

Bert Bevers
Eeuwenhout (Een droom)
Verschenen in het Droomnummer van Gierik & NVT, Antwerpen, 2017

Bert Bevers is dichter en schrijver
Hij woont en werkt in Antwerpen (Be)

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive A-B, Archive A-B, Bevers, Bert


Older Entries »

Thank you for reading Fleurs du Mal - magazine for art & literature