In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material:
  RSS     ATOM

Archive W-X

«« Previous page · Karel van de Woestijne: Stad (Gedicht) · Karel van de Woestijne: Gij draagt een schone vlechte haar… (Gedicht) · Karel van de Woestijne: Gelijk een arme, blinde hond (Gedicht) · Karel van de Woestijne: Kind met het bleek gelaat (Gedicht) · Karel van de Woestijne: Vlaanderen, o welig huis (Gedicht) · H. G. Wells: The Flying Man · Karel van de Woestijne: De Dichter (Gedicht) · Karel van de Woestijne: Er komt iemand bij mij (Gedicht) · Karel van de Woestijne: De meiskens uit de taveernen (Gedicht) · Genomineerd voor E. du Perronprijs 2018: Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis · Carina van der Walt: LocHal (gedicht) · Useless Magic: Lyrics and Poetry by Florence Welch

»» there is more...

Karel van de Woestijne: Stad (Gedicht)

Stad

Verloren tijd, hoe schoon vind ik u weer,
waar elk herinnren wordt een nieuw verlangen.

o Steden-laan, wat zijn uw meisjes schoon.
Eens was ik jong, en ‘k ben niet jong gebleven…

Ik wandel bij de bomen die mijn jeugd
beveiligd hebben en haar jonge liefde.

Water is de adem van een meisjes mond
De stad is heet en droog als een begeerte.

Er is, tussen de dubble glans der laan,
er is een maan, er is een andre maan.
De een is de maan; de andere is gene maan.

Het paard wringt als een zilvren vis. En de ijlte is rood
maar roder zet de galm des voermans de ijlte uit.
Hitte.

Mijn vriend, gij hebt de geur der grote magazijnen.
Zo zijn er meisjes, schraal en met een witte neus.

Leeg schelpje aan nachtlijke ebbe: ik; maar de stad
in duizend dake’ als duizend diamanten.

Ik scheer de muren; – als een rechthoek ligt
naast mij mijn schaduw als een vals gedicht.

Menigte, uw geur bijt mijne lippen stuk.
o Menigte, gij doet mijne woorden bloeden.

Waarom te wenen in dit stenen woud?
Gij zult regeren als gij weet te lachen.

Jaag naar huis, o hart: gij vindt er
volle schotelen aan leed.

Stad: eind-punt; vierkant; rust en zekerheid.
‘k Zet me op een paal; ik wacht de roep der ijlte.

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Stad

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: Gij draagt een schone vlechte haar… (Gedicht)

   

Gij draagt een schone vlechte haar…

Gij draagt een schone vlechte haar
allangs uw lage leên…
– Het is een trage dag voorwaar
van weiflen en van wenen.

Het is een lengende avond van
mis-troosten en mis-prijzen.
’t Is of de dag niet sterven kan
en of geen nacht kan grijzen…

– Gij gaat mijn duister huis voorbij,
verlangenloos en rechte;
ik rade uw naakte, magre dij;
ik zie uw donkre vlechte.

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Gij draagt een schone vlechte haar…

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: Gelijk een arme, blinde hond (Gedicht)

 

Gelijk een arme, blinde hond

Geljk een arme, blinde hond
van alle troost verstoken,
dwaal ‘k door de zoele avond rond
en ruik de lente-roken.

Er waart – lijk om een vrouwe-kleed
waar oude driften in hangen –
er waart een geur van schamper leed
en van huilend-moe verlangen.

En ‘k dwaal, een blinde hond gelijk,
door dralige lente-roken,
mijn hart van alle liefden rijk,
mijn hart van liefde verstoken.

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Gelijk een arme, blinde hond

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: Kind met het bleek gelaat (Gedicht)

        

Kind met het bleek gelaat

Kind met het bleek gelaat, dat van uw wijde blikken
geen liefde in mat gebaar noch in lede ogen ziet,
maar in uw zedig kleed uw knieën weet te schikken
zó, dat me te elken male een laaie drift doorschiet:

gij zult het nimmer aan mijn vrome woorden weten
hoe mijn begeren om uw kleren dolen dorst;
maar ìk draag in me-zelf de wonde, zelf gereten,
waarvan de koortse rilt en davert door mijn borst.

Want ‘k heb de straffe zélf in ‘t lillend vlees geslagen;
ik heb een spijt’ge spot gehamerd in mijn brein…
– Gij echter, ga voorbij, arm kind, en zónder vragen:
ik haat u om dees geert’, die ‘k minne om deze pijn…

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Kind met het bleek gelaat

Portret: Karel van de Woestijne, Ramah – Journal Het Roode Zeil, 15 April 1920

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: Vlaanderen, o welig huis (Gedicht)

Vlaanderen, o welig huis

Vlaandren, o welig huis waar we zijn als genoden
aan rijke taaflen! – daar nu glooiend zijn de weiên
van zomer-granen, die hunne aêmende ebbe breien
naar malvend Ooste’ en statig dagerade-roden,
dewijl de morge’ ontwaakt ten hemel en ter Leië -:
wie kan u weten, en in ‘t harte niet verblijên;
niet danke’ om dagen, schoon als jonge zege-goden,
gelijk een beedlaar dankt om warme tarwe-broden?…

o Vlaandren, blijde van uw gevens-rede handen,
zwaar, daar ge delend gaat, in paarse en gele wade,
der krachten die uw schoot als rodend ooft beladen.
– Vlaandren, wie wéet u en de zomer-dageraden,
en voelt geen rilde liefde in zijne leden branden
‘lijk deze morgen door de veië Leië-landen?

 

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Vlaanderen, o welig huis

Portret van Karel van de Woestijne (1937) door Henri van Straten (1892 – 1944)

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


H. G. Wells: The Flying Man

The Flying Man

The Ethnologist looked at the bhimraj feather thoughtfully. “They seemed loth to part with it,” he said.

“It is sacred to the Chiefs,” said the lieutenant; “just as yellow silk, you know, is sacred to the Chinese Emperor.”

The Ethnologist did not answer. He hesitated. Then opening the topic abruptly, “What on earth is this cock-and-bull story they have of a flying man?”

The lieutenant smiled faintly. “What did they tell you?”

“I see,” said the Ethnologist, “that you know of your fame.”

The lieutenant rolled himself a cigarette. “I don’t mind hearing about it once more. How does it stand at present?”

“It’s so confoundedly childish,” said the Ethnologist, becoming irritated. “How did you play it off upon them?”

The lieutenant made no answer, but lounged back in his folding-chair, still smiling.

“Here am I, come four hundred miles out of my way to get what is left of the folk-lore of these people, before they are utterly demoralised by missionaries and the military, and all I find are a lot of impossible legends about a sandy-haired scrub of an infantry lieutenant. How he is invulnerable — how he can jump over elephants — how he can fly. That’s the toughest nut. One old gentleman described your wings, said they had black plumage and were not quite as long as a mule. Said he often saw you by moonlight hovering over the crests out towards the Shendu country. — Confound it, man!”

The lieutenant laughed cheerfully. “Go on,” he said. “Go on.”

The Ethnologist did. At last he wearied. “To trade so,” he said, “on these unsophisticated children of the mountains. How could you bring yourself to do it, man?”

“I’m sorry,” said the lieutenant, “but truly the thing was forced upon me. I can assure you I was driven to it. And at the time I had not the faintest idea of how the Chin imagination would take it. Or curiosity. I can only plead it was an indiscretion and not malice that made me replace the folk-lore by a new legend. But as you seem aggrieved, I will try and explain the business to you.

“It was in the time of the last Lushai expedition but one, and Walters thought these people you have been visiting were friendly. So, with an airy confidence in my capacity for taking care of myself, he sent me up the gorge — fourteen miles of it — with three of the Derbyshire men and half a dozen Sepoys, two mules, and his blessing, to see what popular feeling was like at that village you visited. A force of ten — not counting the mules — fourteen miles, and during a war! You saw the road?”

“Road!” said the Ethnologist.

“It’s better now than it was. When we went up we had to wade in the river for a mile where the valley narrows, with a smart stream frothing round our knees and the stones as slippery as ice. There it was I dropped my rifle. Afterwards the Sappers blasted the cliff with dynamite and made the convenient way you came by. Then below, where those very high cliffs come, we had to keep on dodging across the river — I should say we crossed it a dozen times in a couple of miles.

“We got in sight of the place early the next morning. You know how it lies, on a spur halfway between the big hills, and as we began to appreciate how wickedly quiet the village lay under the sunlight, we came to a stop to consider.

“At that they fired a lump of filed brass idol at us, just by way of a welcome. It came twanging down the slope to the right of us where the boulders are, missed my shoulder by an inch or so, and plugged the mule that carried all the provisions and utensils. I never heard such a death-rattle before or since. And at that we became aware of a number of gentlemen carrying matchlocks, and dressed in things like plaid dusters, dodging about along the neck between the village and the crest to the east.

“‘Right about face,’ I said. ‘Not too close together.’

“And with that encouragement my expedition of ten men came round and set off at a smart trot down the valley again hitherward. We did not wait to save anything our dead had carried, but we kept the second mule with us — he carried my tent and some other rubbish — out of a feeling of friendship.

“So ended the battle — ingloriously. Glancing back, I saw the valley dotted with the victors, shouting and firing at us. But no one was hit. These Chins and their guns are very little good except at a sitting shot. They will sit and finick over a boulder for hours taking aim, and when they fire running it is chiefly for stage effect. Hooker, one of the Derbyshire men, fancied himself rather with the rifle, and stopped behind for half a minute to try his luck as we turned the bend. But he got nothing.

“I’m not a Xenophon to spin much of a yarn about my retreating army. We had to pull the enemy up twice in the next two miles when he became a bit pressing, by exchanging shots with him, but it was a fairly monotonous affair — hard breathing chiefly — until we got near the place where the hills run in towards the river and pinch the valley into a gorge. And there we very luckily caught a glimpse of half a dozen round black heads coming slanting-ways over the hill to the left of us — the east that is — and almost parallel with us.

“At that I called a halt. ‘Look here,’ says I to Hooker and the other Englishmen; ‘what are we to do now?’ and I pointed to the heads.

“‘Headed orf, or I’m a nigger,’ said one of the men.

“‘We shall be,’ said another. ‘You know the Chin way, George?’

“‘They can pot every one of us at fifty yards,’ says Hooker, ‘in the place where the river is narrow. It’s just suicide to go on down.’

“I looked at the hill to the right of us. It grew steeper lower down the valley, but it still seemed climbable. And all the Chins we had seen hitherto had been on the other side of the stream.

“‘It’s that or stopping,’ says one of the Sepoys.

“So we started slanting up the hill. There was something faintly suggestive of a road running obliquely up the face of it, and that we followed. Some Chins presently came into view up the valley, and I heard some shots. Then I saw one of the Sepoys was sitting down about thirty yards below us. He had simply sat down without a word, apparently not wishing to give trouble. At that I called a halt again; I told Hooker to try another shot, and went back and found the man was hit in the leg. I took him up, carried him along to put him on the mule — already pretty well laden with the tent and other things which we had no time to take off. When I got up to the rest with him, Hooker had his empty Martini in his hand, and was grinning and pointing to a motionless black spot up the valley. All the rest of the Chins were behind boulders or back round the bend. ‘Five hundred yards,’ says Hooker, ‘if an inch. And I’ll swear I hit him in the head.’

“I told him to go and do it again, and with that we went on again.

“Now the hillside kept getting steeper as we pushed on, and the road we were following more and more of a shelf. At last it was mere cliff above and below us. ‘It’s the best road I have seen yet in Chin Lushai land,’ said I to encourage the men, though I had a fear of what was coming.

“And in a few minutes the way bent round a corner of the cliff. Then, finis! the ledge came to an end.

“As soon as he grasped the position one of the Derbyshire men fell a-swearing at the trap we had fallen into. The Sepoys halted quietly. Hooker grunted and reloaded, and went back to the bend.

“Then two of the Sepoy chaps helped their comrade down and began to unload the mule.

“Now, when I came to look about me, I began to think we had not been so very unfortunate after all. We were on a shelf perhaps ten yards across it at widest. Above it the cliff projected so that we could not be shot down upon, and below was an almost sheer precipice of perhaps two or three hundred feet. Lying down we were invisible to anyone across the ravine. The only approach was along the ledge, and on that one man was as good as a host. We were in a natural stronghold, with only one disadvantage, our sole provision against hunger and thirst was one live mule. Still we were at most eight or nine miles from the main expedition, and no doubt, after a day or so, they would send up after us if we did not return.

“After a day or so . . . ”

The lieutenant paused. “Ever been thirsty, Graham?”

“Not that kind,” said the Ethnologist.

“H’m. We had the whole of that day, the night, and the next day of it, and only a trifle of dew we wrung out of our clothes and the tent. And below us was the river going giggle, giggle, round a rock in mid stream. I never knew such a barrenness of incident, or such a quantity of sensation. The sun might have had Joshua’s command still upon it for all the motion one could see; and it blazed like a near furnace. Towards the evening of the first day one of the Derbyshire men said something — nobody heard what — and went off round the bend of the cliff. We heard shots, and when Hooker looked round the corner he was gone. And in the morning the Sepoy whose leg was shot was in delirium, and jumped or fell over the cliff. Then we took the mule and shot it, and that must needs go over the cliff too in its last struggles, leaving eight of us.

“We could see the body of the Sepoy down below, with the head in the water. He was lying face downwards, and so far as I could make out was scarcely smashed at all. Badly as the Chins might covet his head, they had the sense to leave it alone until the darkness came.

“At first we talked of all the chances there were of the main body hearing the firing, and reckoned whether they would begin to miss us, and all that kind of thing, but we dried up as the evening came on. The Sepoys played games with bits of stone among themselves, and afterwards told stories. The night was rather chilly. The second day nobody spoke. Our lips were black and our throats afire, and we lay about on the ledge and glared at one another. Perhaps it’s as well we kept our thoughts to ourselves. One of the British soldiers began writing some blasphemous rot on the rock with a bit of pipeclay, about his last dying will, until I stopped it. As I looked over the edge down into the valley and saw the river rippling I was nearly tempted to go after the Sepoy. It seemed a pleasant and desirable thing to go rushing down through the air with something to drink — or no more thirst at any rate — at the bottom. I remembered in time, though, that I was the officer in command, and my duty to set a good example, and that kept me from any such foolishness.

“Yet, thinking of that, put an idea into my head. I got up and looked at the tent and tent ropes, and wondered why I had not thought of it before. Then I came and peered over the cliff again. This time the height seemed greater and the pose of the Sepoy rather more painful. But it was that or nothing. And to cut it short, I parachuted.

“I got a big circle of canvas out of the tent, about three times the size of that table-cover, and plugged the hole in the centre, and I tied eight ropes round it to meet in the middle and make a parachute. The other chaps lay about and watched me as though they thought it was a new kind of delirium. Then I explained my notion to the two British soldiers and how I meant to do it, and as soon as the short dusk had darkened into night, I risked it. They held the thing high up, and I took a run the whole length of the ledge. The thing filled with air like a sail, but at the edge I will confess I funked and pulled up.

“As soon as I stopped I was ashamed of myself — as well I might be in front of privates — and went back and started again. Off I jumped this time — with a kind of sob, I remember — clean into the air, with the big white sail bellying out above me.

“I must have thought at a frightful pace. It seemed a long time before I was sure that the thing meant to keep steady. At first it heeled sideways. Then I noticed the face of the rock which seemed to be streaming up past me, and me motionless. Then I looked down and saw in the darkness the river and the dead Sepoy rushing up towards me. But in the indistinct light I also saw three Chins, seemingly aghast at the sight of me, and that the Sepoy was decapitated. At that I wanted to go back again.

“Then my boot was in the mouth of one, and in a moment he and I were in a heap with the canvas fluttering down on the top of us. I fancy I dashed out his brains with my foot. I expected nothing more than to be brained myself by the other two, but the poor heathen had never heard of Baldwin, and incontinently bolted.

“I struggled out of the tangle of dead Chin and canvas, and looked round. About ten paces off lay the head of the Sepoy staring in the moonlight. Then I saw the water and went and drank. There wasn’t a sound in the world but the footsteps of the departing Chins, a faint shout from above, and the gluck of the water. So soon as I had drunk my full I started off down the river.

“That about ends the explanation of the flying man story. I never met a soul the whole eight miles of the way. I got to Walters’ camp by ten o’clock, and a born idiot of a sentinel had the cheek to fire at me as I came trotting out of the darkness. So soon as I had hammered my story into Winter’s thick skull, about fifty men started up the valley to clear the Chins out and get our men down. But for my own part I had too good a thirst to provoke it by going with them.

“You have heard what kind of a yarn the Chins made of it. Wings as long as a mule, eh? — And black feathers! The gay lieutenant bird! Well, well.”

The lieutenant meditated cheerfully for a moment. Then he added, “You would scarcely credit it, but when they got to the ridge at last, they found two more of the Sepoys had jumped over.”

“The rest were all right?” asked the Ethnologist.

“Yes,” said the lieutenant; “the rest were all right, barring a certain thirst, you know.”

And at the memory he helped himself to soda and whisky again.

Herbert George Wells
(1866-1946)
The Stolen Bacillus and other incidents
short stories

fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Lovers, Archive W-X, H.G. Wells, Tales of Mystery & Imagination, Wells, H.G.


Karel van de Woestijne: De Dichter (Gedicht)

De Dichter

Geen zomer-schaâuwe is schoon als ‘t beeld, in volle teilen,
der welv’ge melk die ront, van roerig licht ommaald.
Mijn schamel huis, waar zoel een geur van peren draalt,
weegt teerder in mijn schroom dan ‘t hele herfst-verwijlen.

En, waar van ‘t winter-dak een schone mane daalt,
‘n weifelt ijl een hele lente in hare wijle,
o mijn gezóende blik, en moe van eigen-peilen?
– Geen zoen is goed, dan die vergeten zorg verhaalt…

Aldus wie zijn geluk in ‘t noden van een teken
gelijk een geurig brood meewarig-blij durft breken,
en nut de zuurste zemel-korst in heil’ge waan;

om bij het heil dat weende en ‘t vreemde leed dat lachte,
en in de hoede van uw deemstren, o Gedachte,
eens, als een schone vraag, glim-lachend heen te gaan.

De Boom-Gaard der Vogelen en der Vruchten (1903 – 1905)

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
De Dichter

Portret van Karel van de Woestijne (1937) door Henri van Straten (1892 – 1944)

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: Er komt iemand bij mij (Gedicht)

 

Er komt iemand bij mij

Er komt iemand bij mij, die ‘k nimmer zag,
en uit-der-mate vriendlijk, die mij zegt:
‘Gij weet, ik berg iemand in mijne woon.
Neen: er verbergt zich iemand in mijn woon.
Ik zie hem niet, maar ben in hem begaan.
Ik ken hem, en hij is mijn liefst bezit…’
– Ik durf niet zeggen dat die vreemdling liegt.
Ik durf niet zeggen dat zijn gast de mijne is. Ach!
ik durf niet zèggen dat hij niet bestaat, misschien.

Want hij bestaat in mij.

 

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
Er komt iemand bij mij

Portret: Karel van de Woestijne, Ramah – Journal Het Roode Zeil, 15 April 1920

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Karel van de Woestijne: De meiskens uit de taveernen (Gedicht)

 

De meiskens uit de taveernen

De meiskens uit de taveernen,
Zij hebben een malsen schoot.
Zij zien er de jongens geerne.
Zij baren haar kindren dood.

Zij dragen van vurige zijde
een keursken dat spant en splijt.
We ontwaken aan haar zijde
met den houten mond van de spijt.

De ronde zee waar wij zwalken,
die eindeloos wenkt en geeuwt,
en ons doet van begeren balken,
en ons verre vrouwe verweêwt:

wij ankren in de taveernen
waar geniepig een rust ons smijt.
Daar wachten ons rood de deernen.
Daar raken wij ‘t leven kwijt.

 

Karel van de Woestijne
(1878 – 1929)
De meiskens uit de taveernen

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Woestijne, Karel van de


Genomineerd voor E. du Perronprijs 2018: Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis

De schrijvers Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2018. De prijs wordt toegekend aan schrijvers, kunstenaars of instellingen die met een cultuuruiting in brede zin een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. De uitreiking vindt plaats op dinsdagavond 16 april in de Glazen Zaal in de LocHal in Tilburg. Dan houdt Gloria Wekker de achtste E. du Perronlezing.

Jan Leyers ‒ Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige (Uitgeverij Das Mag)

Leyers doet in dit boek verslag van een reis door Europa waarin hij op zoek gaat naar ‘een Europese versie van de islam’. Vier maanden lang wordt er gesproken met traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen. Allah in Europa leest als een spannend verslag van gesprekken waarin verschillende denkbeelden tegen elkaar afgewogen worden. Knap is dat het boek nergens belerend of dwingend wordt, hoewel het overduidelijk een pleidooi is voor een open multicultureel Europa, dat de lezer aanzet tot nadenken.

Ilja Leonard Pfeijffer ‒ Grand Hotel Europa (Uitgeverij De Arbeiderspers)

In deze roman neemt Pfeijffer ons mee naar een hotel ergens in Europa waarin zijn alter ego zich verschanst na een stukgelopen liefde. Het hotel is vergane glorie, oude geschiedenis en een metaforisch beeld voor het continent, waarvan de geschiedenis fenomenaal is, maar het heden op allerlei manier ontspoort: er is te veel consumentisme, geen engagement, er zijn geen nieuwe idealen. Pfeijffer verweeft verschillende verhaallijnen met elkaar, en is op zijn best in de essayistische passages waarin hij kritiek geeft op het hedendaagse Europa en vooral op het massatoerisme.

Jolande Withuis ‒ Raadselvader. Kind in de koude oorlog (Uitgeverij De Bezige Bij)

Withuis schreef een indringende biografie over haar vader Berry Withuis (1920-2009), die tegelijk een autobiografische reflectie biedt. De vader was communist en redacteur van de Waarheid. Haar communistische jeugd en de loyaliteit jegens haar ouders hebben Withuis geleerd dat er verschillende kanten zitten aan een historisch narratief. Noch het ontkennen van de slechte behandeling van communisten in Nederland tijdens de Koude Oorlog, noch het slachtofferisme van de zijde van communisten zelf, is de waarheid. Maar ook leert zij dat via het eigen verhaal de geschiedenis van anderen aanknopingspunten biedt en legt ze uit dat totalitaire overtuigingen mensen verleiden onmenselijke misdaden te begaan en het eigen ethische kompas uit te schakelen.

E. du Perronprijs
De E. du Perronprijs is een initiatief van de gemeente Tilburg, de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences en Kunstloc Brabant. De prijs is bedoeld voor personen of instellingen die, net als schrijver Du Perron, grenzen signaleren en doorbreken die wederzijds begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen in de weg staan. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro en een textielobject, ontworpen door studio ‘by aaaa’ (Moyra Besjes en Natasja Lauwers) en vervaardigd bij het TextielMuseum. In 2017 won Margot Vanderstraeten de prijs voor haar boek Mazzel tov. Andere laureaten waren onder meer Stefan Hertmans (2016), Ilja Leonard Pfeijffer (2015), Warna Oosterbaan & Theo Baart (2014), Mohammed Benzakour (2013), Koen Peeters (2012) en Ramsey Nasr (2011).

E. du Perronlezing
Professor dr. Gloria Wekker is emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Ze houdt, op 16 april, na Antjie Krog, Paul Scheffer, Job Cohen, Sheila Sitalsing, Herman van Rompuy, Arnon Grunberg en Marja Pruis de achtste E. du Perronlezing.

Voor het bijwonen van de uitreiking kunnen belangstellenden en genodigden zich aanmelden via www.kunstlocbrabant.nl/eduperron
Meer informatie over de prijs vindt u op: www.tilburguniversity.edu/duperronprijs

# Literaire prijzen
E. du Perronprijs 2018
Jan Leyers
Ilja Leonard Pfeijffer
Jolande Withuis

• fleursdumal.nl magazine

More in: - Book Lovers, - Book News, - Bookstores, Archive K-L, Archive O-P, Archive W-X, Art & Literature News, Awards & Prizes, Literary Events


Carina van der Walt: LocHal (gedicht)

 

LocHal
(naar Majakovski)

planten druipen
gordijnen vallen
gewoven in vislijn
zilveren ringen
zilveren haken

vissen mensen van het beton
vangen ze op uit het café à la kroeg
schrapen ze van de dansvloer af
hijsen ze langs de trappen op

mens! ga toch lezen
zoek een woord op
luister naar een lezing
door een oververhit brein
blaas een kubus van glas

kennis is zacht als hout
kennis is hard als staal
BARST
door je eigen glazen plafond

 

Carina van der Walt
Gedicht: LocHal (naar Majakovski)

# new poetry
Carina van der Walt is a South-African born
poet and writer. Since many years she
lives and works in Tilburg NL.
LocHal is a historical Locomotive Shelter in Tilburg
that has been rebuild into a public library.
photo: cvdw2019

• fleursdumal.nl magazine

More in: Archive W-X, Archive W-X, Art & Literature News, Carina van der Walt, Majakovsky, Vladimir, Photography, Walt, Carina van der


Useless Magic: Lyrics and Poetry by Florence Welch

Songs can be incredibly prophetic, like subconscious warnings or messages to myself, but I often don’t know what I’m trying to say till years later.

Or a prediction comes true and I couldn’t do anything to stop it, so it seems like a kind of useless magic.

The first book from songwriter and Florence + the Machine frontwoman Florence Welch, Useless Magic brings together 288 pages of lyrics, never-before-seen poetry and sketches.

Taken from Welch’s own scrapbook-style journals, the book offers an extraordinary chance to see inside the creative alchemy behind some of Florence + The Machine’s chart-topping anthems.

It also offers unique personal insights into Welch’s own life from her experiences of suffering with an eating disorder to her thoughts on love and what it means to live your life in the glare of the spotlight. .

Useless Magic:
Lyrics and Poetry
by Florence Welch
Publisher Penguin Books Ltd
Imprint Fig Tree
London, 5 July 2018
Number of pages: 288
Language English
ISBN-10: 0241347939
ISBN-13: 978-0241347935
€ 28,95

# New books
Florence Welch
Lyrics and Poetry

• fleursdumal.nl magazine

More in: - Book News, - Bookstores, Archive W-X, Archive W-X, Art & Literature News, Florence Welch


Older Entries »« Newer Entries

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature