In this category:

  TOMBEAU DE LA JEUNESSE - early death: writers, poets & artists who died young
  Albertine Kehrer
  FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY - classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
  POETRY ARCHIVE
  Archive K-L
  FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY - classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
  CLASSIC POETRY
  Kehrer, Albertine

New on FdM

 1. Arthur Henry Adams: China 1899
 2. The Sound of Blossom Falling: New book of poetry by Vincent Berquez
 3. Pietà. De geschiedenis van de mens is de geschiedenis van de emotie door Elfie Tromp
 4. T. S. Eliot Prize 2021 – Shortlist Announced
 5. Louise Aston: Die wilde Rose
 6. Tishani Doshi: A God at the Door
 7. Poetry by Caleb Femi: Poor
 8. Marc-Antoine Girard de Saint-Amant: Plainte sur la mort de Sylvie
 9. Charlotte Perkins Gilman: Boys will be boys
 10. Bess Brenck-Kalischer: Die Tänzerin

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV (177)
 2. DANCE (52)
 3. DICTIONARY OF IDEAS (175)
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc. (1,414)
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets (3,193)
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc. (4,189)
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence (1,534)
 8. MONTAIGNE (101)
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung (51)
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra (101)
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST (102)
 12. MUSIC (198)
 13. PRESS & PUBLISHING (89)
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS (102)
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens (16)
 16. STREET POETRY (45)
 17. THEATRE (180)
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young (323)
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women (207)
 20. WAR & PEACE (97)
 21. · (2)

Or see the index 1. Subscribe to new material: RSS

Albertine Kehrer: Zielzucht

Albertine Kehrer

(1826-1852)

Zielzucht

 

Ver in ‘t verschiet ligt het doel van mijn zwerven,

Strijd en vermoeijing verwacht me op de baan;

Groot is mijn dagtaak nog, eer ik mag sterven,

En voor mij de ure der ruste zal slaan.

 

Ligt heeft Gods trouw mij nog droefheid en lijden –

Bittre geneesdrank der zielen – bereid;

Veel heb ik nog in zijn kracht te bestrijden,

Eer mij de vreugd des verwinnaars verbeidt.

 

Wel riep zijn Geest reeds een vonk in mij wakker

– Aanvang van ‘t hoogere leven der ziel -,

Ach maar hoe vaak nog verdringt in mijn akker

‘t Onkruid der zonde het zaad dat er viel!

 

‘k Voel nog zoo dikwerf de liefde me ontbreken,

d’IJver verkouden, ‘t geloove zoo klein!

‘k Zie dan de star van mijn vrede verbleeken,

‘k Weet mij zoo arm, zoo misvormd, zoo onrein!

 

Soms heft mijn ziel, op de wiek der gebeden,

Vurig en vrij zich omhoog tot haar God;

Bidt en ontvangt, voor zijn aanschijn getreden,

Kracht ter volbrenging van ‘t zwaarste gebod.

 

Ach, maar te ras trekt, met dubbele koorden,

‘t Werktuig van stof haar naar d’aard weer ter neer;

Nog wil zij bidden, maar ‘t faalt haar aan woorden,

Zuchten slechts heeft ze… Och! versta die, o Heer!

 

Ken en verhoor de ongesprokene bede

Let op de ziel die uw hulpe verwacht!

Och! deel de stroomen uws geestes mij mede!

Och! worde uw kracht in mijn zwakheid volbragt!

 

Leer me, onvermoeibaar, naar ‘t hoogste te streven,

Heilig te zijn als uw heilige Zoon!

Dat ik voor U in mijn hart en mijn leven

‘t Beeld van een burger des Hemels vertoon!

 

Zij dan het uur mijner rust nog verschoven,

Wacht mij nog arbeid en moeite op de baan:

‘k Hoop, onder wakend en biddend gelooven,

Vrolijk mijn reisweg ten einde te gaan!

 

Albertine Kehrer poetry

fleursdumal.nl magazine

More in: Albertine Kehrer, Archive K-L, Kehrer, Albertine

Previous and Next Entry

« | »

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature