In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE & PERFORMANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material:
  RSS     ATOM

Wilde

· Nieuwe vertalingen Oscar Wilde door Cornelis W. Schoneveld · Oscar Wilde: Pan. Double Villanelle. Nieuwe vertaling Cornelis W. Schoneveld · Oscar Wilde: The Grave of Keats (Vertaling Cornelis W. Schoneveld) · Oscar Wilde: Impression du Voyage (Vertaling Cornelis W. Schoneveld) · Oscar Wilde: Requiescat, vertaling Cornelis W. Schoneveld · Oscar Wilde: Impression Du Matin, vertaling Cornelis W. Schoneveld

Nieuwe vertalingen Oscar Wilde door Cornelis W. Schoneveld

poetry04

Nieuwe vertalingen Oscar Wilde door Cornelis W. Schoneveld

Bij uitgeverij Liverse te Dordrecht is vorige week een vertaling van alle 90 korte gedichten van Oscar Wilde uitgekomen, van de hand van Cornelis W. Schoneveld. Wilde schreef ze voordat hij grote bekendheid kreeg als toneelschrijver. Hij gebruikte een grote verscheidenheid aan versvormen, welluidend toegepast, gepaard gaande aan een scala van onderwerpen. Zo worden zijn ongelukkige liefdeservaringen, met de be­roem­de schoonheid Lillie Langtree aandoenlijk verwoord in vele toonaarden. Hetzelfde geldt voor Wilde’s verwerking van de dood van zijn vader en zijn kleine zusje. Groot pleitbezorger van het “L’art pour l’art ” idee, en zeer goed thuis in het nieuwe Franse Impressionisme, laat hij zich door beide vaak inspireren in zijn kijk op het leven, zijn emoties, en de natuur. Ook Wilde’s grote kennis van de antieke wereld en mythologie opgedaan als briljant student Klassieke Talen in Oxford en tijdens zijn reizen naar Italië en Griekenland leveren hem veel dichtstof op.

schoneveld wilde

Vallend bloemblad – Oscar Wilde

ISBN 978-90-976982-97-7 € 17,95

De verzamelde korte gedichten (tweetalige uitgave), vertaald door Cornelis W. Schoneveld

In zijn gedichten slaat Oscar Wilde een geheel andere toon aan dan de personages in zijn hilarische blijspelen doen. Humor maakt plaats voor gevoel, snedigheid voor subtiele beschrijving, luchthartigheid voor persoonlijke betrokkenheid. Nooit eerder werden al zijn 90 korte gedichten in het Nederlands vertaald. Cornelis W. Schoneveld, die twee eerdere bloemlezingen op zijn naam heeft staan, volgt ook hier rijm en ritme steeds nauwkeurig. De vertalingen van deze oud-docent Engelse letterkunde aan de Leidse Universiteit ‘geven blijk van een groot gevoel voor beide talen en voor poëzie’ (Heinz Wallisch).

≡ website uitgeverij liverse

fleursdumal.nl magazine

More in: Wilde, Wilde, Oscar


Oscar Wilde: Pan. Double Villanelle. Nieuwe vertaling Cornelis W. Schoneveld

OSCAR WILDE

(1854-1900)

 

Pan. Double Villanelle

I

O Goat-foot God of Arcady!

This modern world is grey and old,

And what remains to us of Thee?

 

No more the shepherd lads in glee

Throw apples at thy wattled fold,

O Goat-foot God of Arcady!

 

Nor through the laurels can one see

Thy soft brown limbs, thy beard of gold,

And what remains to us of Thee?

 

And dull and dead our Thames would be

For here the winds are chill and cold,

O goat-foot God of Arcady!

 

Then keep the tomb of Helice,

Thine olive-woods, thy vine-clad wold,

Ah what remains to us of Thee?

 

Though many an unsung elegy

Sleeps in the reeds our rivers hold,

O Goat-foot God of Arcady!

Ah, what remains to us of Thee?

 

II

Ah, leave the hills of Arcady,

Thy satyrs and their wanton play,

This modern world hath need of Thee.

 

No nymph or Faun indeed have we,

Faun and nymph are old and grey,

Ah, leave the hills of Arcady!

 

This is the land where Liberty

Lit grave-browed Milton on his way,

This modern world hath need of Thee!

 

A land of ancient chivalry

Where gentle Sidney saw the day,

Ah, leave the hills of Arcady!

 

This fierce sea-lion of the sea,

This England, lacks some stronger lay,

This modern world hath need of Thee!

 

Then blow some Trumpet loud and free,

And give thine oaten pipe away,

Ah leave the hills of Arcady!

This modern world hath need of Thee!

 

 

Pan. Villanella in tweevoud

I

O Herdersgod met bokkevoet!

De wereld is nu grijs en oud,

En is er iets dat jij nog doet?

 

Geen herder die jou blij ontmoet

En zich tot appelworp verstout,

O Herdersgod met bokkevoet!

 

Noch iemand die in ’t bos begroet

Jouw poot zacht, bruin, jouw baard van goud,

En is er iets dat jij nog doet?

 

De Theems zou dood zijn, zonder vloed,

Want hier zijn winden straf en koud,

O Herdersgod met bokkevoet!

 

Dus veins dat je Helice behoedt,

Je wijngaard, je olijvenwoud,

En is er iets dat jij nog doet?

 

Ofschoon veel treurzang men vermoedt

Die ’t riet van beken in zich houdt,

O Herdersgod met bokkevoet!

Is er ook iets dat jij nog doet?

 

II

Verlaat Arcadië toch gauw,

Waar men de satyrs stoeien ziet,

De nieuwe tijd heeft baat bij jou.

 

Geen Faun of nimf is hier in touw,

Want Faun en nimf gedijen niet,

Verlaat Arcadië toch gauw!

 

Dit land is aan zijn Vrijheid trouw,

Waar Milton’s ernst zich op verliet,

De nieuwe tijd heeft baat bij jou.

 

Een land dat Sidney dienen zou,

Dat oude ridderlijk gebied,

Verlaat Arcadië toch gauw!

 

Dit zeeleeuwland met scherpe klauw,

Dit Engeland vraagt sterker lied,

De nieuwe tijd heeft baat bij jou!.

 

Bazuin wat ieder horen zou,

Doe afstand van je herdersriet

Verlaat Arcadië toch gauw!

De nieuwe tijd heeft baat bij jou!

 

VALLEND BLOEMBLAD

Verzamelde korte gedichten van OSCAR WILDE

Vertaald door  Cornelis W. Schoneveld

tweetalige uitgave,  2012 (niet gepubliceerd)

kempis.nl poetry magazine

More in: Archive W-X, Wilde, Wilde, Oscar


Oscar Wilde: The Grave of Keats (Vertaling Cornelis W. Schoneveld)

Oscar Wilde

(1854-1900)

 

The Grave of Keats

(sonnet)

 

Rid of the world’s injustice, and his pain,

 He rests at last beneath God’s veil of blue:

 Taken from life when life and love were new

The youngest of the martyrs here is lain,

 

Fair as Sebastian, and as early slain.

 No cypress shades his grave, no funeral yew,

 But gentle violets weeping with the dew

Weave on his bones an ever-blossoming chain.

 

O proudest heart that broke for misery!

 O sweetest lips since those of Mitylene!

  O poet-painter of our English land!

 

  Thy name was writ in water – it shall stand:

 And tears like mine will keep thy memory green,

As Isabella did her Basil tree.

 

Rome

 

 

Oscar Wilde

Het graf van Keats

(sonnet)

In de nieuwe vertaling van Cornelis W. Schoneveld

 

Van ‘s werelds onrecht en zijn pijn bevrijd,

 Rust hij op ‘t laatst onder God’s hemelbaan:

 Uit liefde en leven, nieuw nog, heengegaan

Ligt hier de jongste lijder neergevlijd,

 

Schoon als Sebastiaan, even jong ook dood.

 Hier geeft cipres noch taxus schaduw af,

 Maar waar viooltjes wenen op zijn graf

Is zijn gebeente nooit van bloei ontbloot.

 

O hart vol trots dat brak door hoe het leed!

 O stem die ‘t zoetst sinds Mytylene’s is!

  O schilder-dichter van ons Engeland!

 

  Je schreef je naam in water-hij houdt stand:

 En ook mijn traan steunt jouw gedachtenis,

Zoals Isabella’s balsemkruid dat deed.

 

Rome

 

VALLEND BLOEMBLAD

Verzameling van 90 korte gedichten van OSCAR WILDE

Vertaald door Cornelis W. Schoneveld

tweetalige uitgave, 2011

ongepubliceerd

 

fleursdumal.nl nagazine

More in: John Keats, Keats, John, Wilde, Wilde, Oscar


Oscar Wilde: Impression du Voyage (Vertaling Cornelis W. Schoneveld)

Oscar Wilde
(1854-1900)

Impression du Voyage
(sonnet)

The sea was sapphire colored, and the sky
 Burned like a heated opal through the air,
 We hoisted sail; the wind was blowing fair
For the blue lands that to the eastward lie.

From the steep prow I marked with quickening eye
 Zakynthos, every olive grove and creek,
 Ithaca’s cliff, Lycaon’s snowy peak,
And all the flower-strewn hills of Arcady.

The flapping of the sail against the mast,
 The ripple of the water on the side,
  The ripple of girls’ laughter at the stern,

  The only sounds:- when ‘gan the West to burn,
 And a red sun upon the seas to ride,
I stood upon the soil of Greece at last!

Katakolo

 

Oscar Wilde
Reisimpressie
(sonnet)
In de nieuwe vertaling van Cornelis W. Schoneveld

Het zeevlak glom met een saffieren tint,
 De hemel stond als hete opaal in brand,
 De wind trok aan; we tuigden ‘t want,
Voor ‘t blauwe land dat oostwaarts zich bevindt.

Ik zag vanaf de hoogste stevenkant
 Zakynthos’ kreek en zijn olijventrots,
 Lycaon’s sneeuwtop en Ithaca’s rots,
En ‘t bloemenrijk Arcadisch heuvelland.

De fok die klapperend om de stag zich wond,
 Het water kabbelend voorlangs de boeg,
  De meisjes kwebbelend in de kajuit,

  Meer klonk er niet – dan brandde langzaam uit
 Een rode zon op zee, die ‘m westwaarts droeg,
Ik stond nu eindelijk op Griekse grond!

Katakolo

 

VALLEND BLOEMBLAD
Verzameling van 90 korte gedichten van OSCAR WILDE
Vertaald door Cornelis W. Schoneveld
tweetalige uitgave, 2011
ongepubliceerd

kempis.nl poetry magazine

More in: Wilde, Wilde, Oscar


Oscar Wilde: Requiescat, vertaling Cornelis W. Schoneveld

Oscar Wilde

(1854-1900)

 

Requiescat

 

Tread lightly, she is near

Under the snow,

Speak gently, she can hear

The daisies grow.

 

All her bright golden hair

Tarnished with rust,

She that was young and fair

Fallen to dust.

 

Lily-like, white as snow,

She hardly knew

She was a woman, so

Sweetly she grew.

 

Coffin-board, heavy stone,

Lie on her breast,

I vex my heart alone

She is at rest.

 

Peace, Peace, she cannot hear

Lyre or sonnet,

All my life’s buried here,

Heap earth upon it.

 

Avignon


 

Oscar Wilde

Dat zij rusten mag

 

Stap zachtjes, zij is dichtbij,

Sneeuw ligt op haar,

Spreek teer, reeds groeit – hoort zij –

‘t Meizoentje daar.

 

Zij, nog zo jong, gezond

Daalde tot stof,

Lokken zo glanzend blond

Dor nu en dof.

 

‘n Lelie gelijk, sneeuwwit,

Ging haar voorbij

‘t Vrouw-zijn als haar bezit,

Zo zoet werd zij.

 

Kistdeksel, zware steen,

Drukken op haar,

Ik terg mijn hart alleen

Zij rust nu daar.

 

Zij hoort ode noch lier,

Stil nu, O stop,

Heel mijn leven ligt hier,

Schep aarde er op.

 

Vertaling Cornelis W. Schoneveld

Oscar Wilde: Requiescat

Dit gedicht herdenkt Wilde’s 3 jaar jongere zusje Isola die stierf in de winter van 1867 toen Oscar 12 jaar oud was. Wilde bezocht Avignon op zijn reis naar Italië in 1875.

kempis.nl poetry magazine

More in: Archive W-X, Wilde, Wilde, Oscar


Oscar Wilde: Impression Du Matin, vertaling Cornelis W. Schoneveld

Oscar Wilde

(1854-1900)

Impression Du Matin

 

The Thames nocturne of blue and gold

Changed to a Harmony in grey:

A barge with ochre-coloured hay

Dropt from the wharf: and chill and cold

 

The yellow fog came creeping down

The bridges, till the houses’ walls

Seemed changed to shadows, and S. Paul’s

Loomed like a bubble o’er the town.

 

Then suddenly arose the clang

Of waking life; the streets were stirred

With country waggons: and a bird

Flew to the glistening roofs and sang.

 

But one pale woman all alone,

The daylight kissing her wan hair,

Loitered beneath the gas lamps’ flare,

With lips of flame and heart of stone.

 

 

Oscar Wilde

Indruk van de ochtend

 

De Theems nocturne in blauw en goud

Werd tot een harmonie in grijs;

Een hooibark stak van wal op reis,

Oker van kleur: en kil en koud

 

Zocht van de bruggen af zijn pad

De gele mist, tot overal

Steen slechts een schim leek, en als ‘n bal

St. Paul’s hoog oprees uit de stad.

 

Wat dan ineens veel drukte bood

Was ‘t opstaan; ‘n koetsenrij bewoog

Zich voort door elke straat; er vloog

Een vogel ‘t glansdak op en floot.

 

Maar ‘n bleke vrouw geheel alleen,

Een dagglimp op haar vaal gezicht,

Liep talmend voort bij ‘t gaslamplicht,

De lip in vlam en ‘t hart van steen.

 

 

Vertaling Cornelis W. Schoneveld

Oscar Wilde: Impression Du Matin

kempis.nl poetry magazine

More in: Archive W-X, London Poems, Wilde, Wilde, Oscar


Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature