In this category:

  FICTION & NON-FICTION - books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
  BOOKS
  BOOKS. The final chapter?
  - Book Lovers

New on FdM

 1. Alessandro Portelli: Hard Rain. Bob Dylan, Oral Cultures, and the Meaning of History
 2. FILMAVOND BOER OF DUTY: film Dick Verdult
 3. Heinrich Heine: Auf Flügeln des Gesanges. . .
 4. My Name is Immigrant by Wang Ping
 5. POËZIEWEEK VLAANDEREN & NEDERLAND: 26.01—01.02.2023
 6. A Dream by Stephen Phillips
 7. Toy Fights: A Boyhood by Don Paterson
 8. Look Down, Fair Moon by Walt Whitman
 9. I Hope She Finds This by r.h. Sin
 10. A Vertical Art: On Poetry by Simon Armitage

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV (197)
 2. DANCE & PERFORMANCE (53)
 3. DICTIONARY OF IDEAS (176)
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc. (1,450)
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets (3,462)
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc. (4,433)
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence (1,580)
 8. MONTAIGNE (109)
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung (54)
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra (105)
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST (119)
 12. MUSIC (206)
 13. PRESS & PUBLISHING (90)
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS (107)
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens (16)
 16. STREET POETRY (46)
 17. THEATRE (182)
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young (330)
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women (216)
 20. WAR & PEACE (111)
 21. · (2)

Or see the index 1. Subscribe to new material: RSS

Beeldschone Boeken in Museum Catharijneconvent Utrecht

Detail draakje uit Getijden- en gebedenboek, Utrecht, Meester van Catharina van Kleef, ca. 1440-1450

Utrecht, Museum Catharijneconvent

Museum Catharijneconvent Utrecht

Beeldschone Boeken

De Middeleeuwen in goud en inkt

16 mei – 23 augustus 2009

Prachtige minuscule details, flonkerend bladgoud en schitterend kleurgebruik: het zijn de kenmerken van de middeleeuwse manuscripten. De tentoonstelling Beeldschone Boeken in Museum Catharijneconvent Utrecht – te zien van 16 mei tot en met 23 augustus 2009 – geeft met een selectie van ruim 100 handschriften een uitgebreid overzicht van de Utrechtse boekproductie in de Middeleeuwen. Beeldschone Boeken komt tot stand in nauwe samenwerking met de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hiervoor is een keuze gemaakt uit de rijke verzameling handschriften van het museum en de unieke collectie Utrechtse kloosterboeken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Belangrijke bruiklenen uit binnen- en buitenland vullen deze selectie aan. De manuscripten in de expositie dateren voornamelijk uit de veertiende en vijftiende eeuw. Vanwege het kostbare karakter en de hoge artistieke kwaliteit zijn deze Beeldschone Boeken stuk voor stuk uniek.

In de Middeleeuwen vormde de stad Utrecht als bisschopszetel hét centrum op het gebied van cultuur, politiek en religie in de Noordelijke Nederlanden. De kostbare en rijk versierde manuscripten die in deze periode tot stand kwamen, zijn een absoluut hoogtepunt binnen de beeldende kunst. De aanwezigheid van kapitaalkrachtige geestelijken, invloedrijke adel en welgestelde burgers vormde een vruchtbare voedingsbodem voor de ontwikkeling van een invloedrijke kunstproductie. De beeldschone boeken werden in Utrecht gemaakt of hebben een bijzondere relatie met deze stad. De vervaardigers van Utrechtse manuscripten genoten een grote faam die tot ver buiten de regio en zelfs buiten de landsgrenzen reikte. Utrecht veroverde hierdoor een belangrijke internationale positie op het gebied van de handschriftenproductie en de vroege boekdrukkunst.

Detail beertje uit Getijden- en gebedenboek, Utrecht, Meester van Catharina van Kleef, ca. 1440-1450

Utrecht, Museum Catharijneconvent

De tentoonstelling Beeldschone Boeken belicht in een aantal thema’s de Utrechtse manuscripten en vroeg gedrukte boeken uit de Middeleeuwen en vroege Renaissance (ca. 695 – 1528). De opdrachtgevers krijgen aandacht, maar ook de kloosterlingen en ambachtslieden die deze handschriften maakten. Ook het productieproces van manuscripten komt aan bod: hoeveel mensen werkten aan één handschrift, hoe werd perkament gemaakt en waar haalde men de materialen vandaan? Verder zal te zien zijn dat niet ieder boek in de loop der tijd beeldschoon bewaard is gebleven. Waterschade, inktvraat, schimmel, uitgesneden miniaturen voor de losse verkoop of muizen zijn soms rampzalig geweest voor deze oude manuscripten. De tentoonstelling laat bovendien de invloeden van Utrechtse manuscripten zien op boeken destijds elders in Europa en vice versa, evenals de gevolgen van de introductie van de boekdrukkunst in Utrecht in 1473.

De tentoonstelling Beeldschone Boeken is een samenwerkingsverband tussen Museum Catharijneconvent en de Universiteitsbibliotheek Utrecht, die in 2009 haar 425- jarig bestaan viert. Bovendien is de tentoonstelling onderdeel van het internationale cultuurevenement Holland Art Cities.

Bij de tentoonstelling Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt verschijnt een gelijknamige, rijk geïllustreerde publicatie bij uitgeverij Waanders. Verschillende externe specialisten op het gebied van manuscripten zijn bij dit boek betrokken en een nieuw standaardwerk over middeleeuwse manuscripten uit Utrecht komt hiermee tot stand. Nooit eerder is een volledige publicatie gewijd aan de Utrechtse boekproductie. De publicatie heeft een wetenschappelijk karakter, maar is goed toegankelijk voor een breed publiek.

Beeldschone Boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt – Hardcover, Nederlandstalig met Engelse samenvattingen, 160 pagina’s met ca. 150 kleurenafbeeldingen – ISBN 978 90 400 8581 9 – € 29,95

Dante herschreven
Als toepasselijke aanvulling op de tentoonstelling Beeldschone Boeken zal ook het project Retyping Dante worden gepresenteerd. Dit project van de Utrechtse stichting z25.org besteedt aandacht aan de overgang van web 1.0 naar web 2.0 en het gezamenlijk creëren van culturele producten op het internet. Hiervoor is de overgang van de Middeleeuwen naar de Renaissance als inspiratiebron gekozen. In de praktijk betekent dit dat er in Museum Catharijneconvent een installatie komt te staan – de Dante server – die zichtbaar de letters van typende mensen verzamelt en daarmee de Goddelijke Komedie van Dante herschrijft. Iedere bezoeker van Beeldschone Boeken kan tijdens de tentoonstelling deelnemer worden van het project Retyping Dante. Kijk voor meer informatie over dit project op www.retypingdante.com

 

Horae, Utrecht, Meester van Gijsbrecht van Brederode, ca. 1460

Utrecht, Museum Catharijneconvent

fleursdumal.nl magazine – magazine for art & literature

More in: - Book Lovers

Previous and Next Entry

« | »

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature