In this category:

  EXHIBITION - art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
  Dutch Landscapes
  EXHIBITION - art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
  FDM Art Gallery
  EXHIBITION - art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
  Fundament - Lustwarande
  EXHIBITION - art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
  Sculpture

New on FdM

 1. James Joyce: Be Not Sad
 2. Lawrence Schwartzwald: The Art of Reading
 3. Conan Doyle for the defense. The True Story of a Sensational British Murder, a Quest for Justice, and the World’s Most Famous Detective Writer by Margalit Fox
 4. R. Crumb’s Dream Diary
 5. Ton van Reen: Het diepste blauw (068). Een roman als feuilleton
 6. Violaine Huisman: Fugitive parce que reine
 7. Kunstenfestival Watou 2018 nog t/m 2 september
 8. How to Write an Autobiographical Novel by Alexander Chee
 9. Soho: an intimate and vital poetry debut by Richard Scott
 10. New American Stories – Edited by Ben Marcus

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV (83)
 2. DANCE (46)
 3. DICTIONARY OF IDEAS (147)
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc. (1,262)
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets (2,325)
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc. (3,503)
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence (1,220)
 8. MONTAIGNE (86)
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung (43)
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra (76)
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST (73)
 12. MUSIC (143)
 13. PRESS & PUBLISHING (60)
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS (76)
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens (16)
 16. STREET POETRY (23)
 17. THEATRE (140)
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young (223)
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women (137)
 20. WAR & PEACE (44)
 21. · (2)

Or see the index 1. Subscribe to new material: RSS

Fundament organiseert LUSTWARANDE 2011

Fundament organiseert

LUSTWARANDE 2011

25 juni tm 25 september 2011

Tilburg, De Oude Warande

Barok bos De Oude Warande bleek in 2000 uiterst geschikt voor de presentatie van hedendaagse sculptuur. Sindsdien transformeert Fundament dit park iedere drie tot vier jaar tot podium voor Lustwarande. Deze internationale expositie, die een stand van zaken toont van de ontwikkelingen in de sculptuur, is gratis toegankelijk en trekt een groeiend aantal bezoekers, met een record van meer dan 100.000 in 2008.

Aan Lustwarande `11 – Raw nemen 30 kunstenaars uit diverse landen deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Naast paviljoen Grotto van Callum Morton (2009) telt Raw een solo en 28 andere werken, waaronder sculpturen, performances en actions. Van deze 28 werken zijn er 20 nieuw.

Over de 3e editie in 2008 schreef de pers:

Two sculpture exhibitions in Dutch parks last summer translated their intellectual programs into compelling visual encounters, providing interest for the eyes and provocation for the mind. Sonsbeek 2008, in Arnhem…. while Lustwarande ‘08, in Tilburg, focused on two current interests in sculpture: the grotesque and the ephemeral. Both were broadly appealing without reduction to superficiality. Art in America

Dankzij een uitstekend internationaal netwerk, grote bevlogenheid en het geloof in de kunstenaars slaagt Fundament er keer op keer in om belangwekkende namen te trekken voor een openluchttentoonstelling die tot de beste van Nederland behoort. NRC Handelsblad

Mysterie met een haast bovennatuurlijk aura, waar je niet anders dan naartoe getrokken wordt. En dat geldt vrijwel voor alle beelden. Curator Chris Driessen pikt trends in de hedendaagse beeldhouwkunst mooi op om er een eigen draai aan te geven.  Het Financieele Dagblad

Lustwarande is een uitzondering. De Volkskrant

De Oude Warande

De Oude Warande werd in 1712 aangelegd door de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel (Wilhelm VIII), die op dat moment heer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle was. Hij liet De Oude Warande aanleggen volgens de laatste tuinmode, de Barok. Warande is afgeleid van het Franse varenne, wat jacht- of lustbos betekent. Het hoofdontwerp is een sterrenbos, terwijl de paden van de vier kwadranten aangelegd zijn in verschillende geometrische vormen, waardoor het padenstelsel een doolhof vormt. Dergelijke parken werden gewoonlijk verlevendigd met sculpturen, grotten en vijvers. In De Oude Warande zijn geen overblijfselen van beelden gevonden. Wilhelm VIII werd kort na de voltooiing van het bos gouverneur van Maastricht. Gedurende de 19e eeuw wisselde de Warande enkele malen van eigenaar. In 1952 werd de gemeente Tilburg eigenaar van De Oude Warande. Sinds 1989 wordt het originele ontwerp gerestaureerd. Deze restauratie zal rond 2020 gereed zijn.

Lustwarande 2000 – 2008

Kunstenaars die participeerden in de eerste drie edities waren onder anderen David Altmejd, David Bade, Miroslaw Balka  Rob Birza, Louise Bourgeois, Cai Guo Qiang, Tom Claassen, Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Do-Ho Suh, Elmgreen & Dragset, Jan Fabre, Luciano Fabro, Fortuyn/O’Brien, Guido Geelen, Jeppe Hein, Ugo Rondinone, Anish Kapoor, Lee Bul, Paul McCarthy, Jonathan Meese, Ernesto Neto, Michelangelo Pistoletto, Maria Roosen en Franz West.

Grotto en Stardust

In 2007 verleende Fundament Callum Morton de opdracht om een paviljoen voor De Oude Warande te ontwerpen. Dit paviljoen, Grotto, werd in 2009 opgeleverd, ter gelegenheid waarvan de expositie Stardust plaatsvond, waaraan onder anderen Jedediah Caesar, Björn Dahlem, Dan Graham, Job Koelewijn, Terence Koh, Germaine Kruip, Rona Pondick en Maria Roosen deelnamen.

De 4e editie: Lustwarande ‘11 – Raw

De eerste editie van Lustwarande, Lustwarande/Pleasure-Garden (2000) werd opgezet als een refurbishment, een hedendaagse voltooiing van het 18e eeuwse Barokke lustbos De Oude Warande, dat nooit voorzien werd van Barokke beelden, fonteinen, een grotto of bedriegertjes. In feite echter waren de eigentijdse beeldtoevoegingen luizen in de pels van het Barokke parkontwerp, hedendaagse interpretaties van Barokke noties, die door het verloop van de geschiedenis niet konden zijn wat ze, binnen de thematiek van de expositie, voorstonden. Het waren vlekken op het patroon van het oude kleed. Lustwarande ‘11 – Raw stelt deze displacement expliciet voorop door recente kunst te tonen die niet in relatie staat tot het natuurlijke karakter van De Oude Warande. Raw is puur en verwijst alleen naar zichzelf.

Het hervatten, het herbezien, de retrospectie en het herijken, mag momenteel de meest opmerkelijke karakteristiek in de hedendaagse kunst genoemd worden. De vraag over authenticiteit is passé. Enkele decennia geleden nog relatief onderkende kunstvormen als video, fotografie en digitale kunst zijn al geruime tijd established. Relational Esthetics vormde bijna tien jaar lang het nieuwe toverwoord, maar intussen is ook deze expliciet sociaal geëngageerde kunst gearriveerd. Schilder- en tekenkunst, op doek en expanded, de sculptuur in de ruimste zin van het woord, inclusief installaties, de relatie met architectuur en herbezinningen op het begrip monument, en de performance hebben opnieuw voor het voetlicht gestaan of staan dat nog steeds.

Post-Modernisme is voorbij en heeft plaats gemaakt voor een bewustwording van de mondiale beeldende kunstpraktijk, waarin identiteit, globalisering en de Noord-Zuid verhoudingen de belangrijkste thema’s zijn. Maar na het eerste decennium in de 21ste eeuw is deze thematiek ook beslist niet nieuw meer. Naast tendentieuze verkenningen van het Aziatische, met name Chinese en Indiase, en Afrikaanse beeldende kunstfront, staan Minimal Art en Conceptual Art, als ook de rol van woman artists en de Zuid-Amerikaanse avant-garde met zijn hedendaagse representanten, sinds enkele jaren  in retrospectieve belangstelling en bepalen mede het veelzijdige aanzien van de hedendaagse kunst. Intussen herijkt de kunstgeschiedenis haar (Westerse) canons.

Lustwarande ‘11 – Raw vat deze tijdsgeest van pluriformiteit in de beeldende kunst op, kijkt naar het heden en terug en laat hedendaagse sculptuur in al zijn puurheid zien. Veelzijdigheid, met duidelijk herkenbare tendensen uit de 20e eeuw in werken van navolgers, en ook toevoeging van time based vormen van kunst zullen de grondtoon vormen van Raw. Deze kunst verwijst naar niets anders dan naar zichzelf en naar haar voorgangers en is daarom zowel autonoom als referentieel (referential autonomous work). Naast schijnbaar ruwe montage, rauwe materialen en rauwe figuratie, hedendaagse inspiraties van assemblage, Existentialistische Figuratie en Arte Povera, toont Raw strak geometrische en meer gepolijste werken die vooral voortvloeien uit de verworvenheden van Constructivisme en Minimal Art.

De Oude Warande met zijn Barokke padenpatroon vormt het podium voor recente kunst die echo’s oproept uit de vorige eeuw, met kunst ook die in weinig opzicht meer doet denken aan de tijd waarin het Barokke kleed geweven werd, maar die er doorheen de tijd onlosmakelijk mee verbonden is.

Aan Lustwarande ‘11 – Raw nemen dertig beeldend kunstenaars deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Evenals in 2004 en 2008 zal Museum De Pont fungeren als extra locatie, waar, tegelijk met een solo van Anish Kapoor, werk van de Belgische kunstenaar Peter Buggenhout getoond wordt. Naast deze solo zal ook paviljoen Grotto van Callum Morton (2009) een prominente rol innemen. Van de overige 28 werken (sculpturen, performances en actions) zijn er 20 nieuw, merendeels door Fundament geproduceerd.

De kwaliteit en het belang van Lustwarande in het algemeen en de editie van 2011 in het bijzonder wordt erkend door de Britse Henry Moore Foundation, die Lustwarande ‘11 op voorhand honoreerde vanwege de rol die Fundament speelt in de internationale ontwikkelingen binnen de hedendaagse sculptuur. Een dergelijke bijdrage wordt zelden aan buitenlandse instellingen toegekend. Deze honorering geldt als een internationaal keurmerk.

Lustwarande ’11 – Raw wordt financieel ondersteund door o.a. de Mondriaan Stichting, Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg, Tilburg Textiles, Prins Bernhard Cultuurfonds, SNS Reaal Fonds, VSB Fonds, Henry Moore Foundation, BKKC, Ministerie van de Vlaamsche Gemeenschap, Pro Helvetia en Institut Français des Pays-Bas.

Deelnemende kunstenaars

(*deelname onder voorbehoud)

Michaël Aerts (B)

Huma Bhabha (PK)

Peter Buggenhout (B)

Aaron Curry (USA)

Lara Favaretto (I)

Urs Fischer (CH)

Thomas Houseago (GB)

Takahiro Iwasaki (J)

David Jablonowski (D)

Jitish Kallat (IND)

Idris Khan (GB)

Sandra Kranich (D)

Jim Lambie (GB)

Mark Manders (NL)

John McCracken (USA) *

Christian Philipp Müller (CH)

Rupert Norfolk (GB)

Navid Nuur (IR/NL)

Anselm Reyle (D)

Sterling Ruby (USA)

Sandro Setola (NL)

Conrad Shawcross (GB)

Camila Sposati (BR)

Moniek Toebosch (NL) *

Tatiana Trouvé (F)

Vibskov & Emenius (DK/S)

Banks Violette (USA)

Rebecca Warren (GB)

Sofi Zezmer (PL/D)

Callum Morton (AUS) – Grotto (2009)

Curator: Chris Driessen, artistiek leider Fundament Foundation

OPENING: 25 JUNI 2011 OM 15.00 UUR

 Park De Oude Warande Tilburg

 www.fundamentfoundation.nl

 www.lw11.nl

fleursdumal.nl magazine

photos fdm magazine 2008

More in: Dutch Landscapes, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Sculpture

Previous and Next Entry

« | »

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature