In this category:

Or see the index

All categories

 1. AUDIO, CINEMA, RADIO & TV
 2. DANCE
 3. DICTIONARY OF IDEAS
 4. EXHIBITION – art, art history, photos, paintings, drawings, sculpture, ready-mades, video, performing arts, collages, gallery, etc.
 5. FICTION & NON-FICTION – books, booklovers, lit. history, biography, essays, translations, short stories, columns, literature: celtic, beat, travesty, war, dada & de stijl, drugs, dead poets
 6. FLEURSDUMAL POETRY LIBRARY – classic, modern, experimental & visual & sound poetry, poetry in translation, city poets, poetry archive, pre-raphaelites, editor's choice, etc.
 7. LITERARY NEWS & EVENTS – art & literature news, in memoriam, festivals, city-poets, writers in Residence
 8. MONTAIGNE
 9. MUSEUM OF LOST CONCEPTS – invisible poetry, conceptual writing, spurensicherung
 10. MUSEUM OF NATURAL HISTORY – department of ravens & crows, birds of prey, riding a zebra
 11. MUSEUM OF PUBLIC PROTEST
 12. MUSIC
 13. PRESS & PUBLISHING
 14. REPRESSION OF WRITERS, JOURNALISTS & ARTISTS
 15. STORY ARCHIVE – olv van de veestraat, reading room, tales for fellow citizens
 16. STREET POETRY
 17. THEATRE
 18. TOMBEAU DE LA JEUNESSE – early death: writers, poets & artists who died young
 19. ULTIMATE LIBRARY – danse macabre, ex libris, grimm & co, fairy tales, art of reading, tales of mystery & imagination, sherlock holmes theatre, erotic poetry, ideal women
 20. WAR & PEACE
 21. ·
 1. Subscribe to new material:
  RSS     ATOM

Fundament – Lustwarande

· Hybrids 2018 – Lustwarande Tilburg · Hybrids 2018. Een expositie van Lustwarande Tilburg · Laatste weken Disruption – Remapping Nature (Lustwarande 2017) · DISRUPTION – Remapping Nature – Lustwarande Tilburg · STICHTING FUNDAMENT ORGANISEERT (NU ELK JAAR) BUITENEXPOSITIE IN OUDE WARANDE TILBURG · LUSTWARANDE 2015 – RAPTURE & PAIN · LUSTWARANDE ’15: RAPTURE & PAIN · Lustwarande 2011 until october 9, 2011 · Concerten tijdens Lustwarande ’11 – Raw · Hans Hermans: Panorama expositie Lustwarande 2011 · Opening Lustwarande ’11 Raw · OPENING INTERNATIONALE EXPOSITIE LUSTWARANDE 2011

»» there is more...

Hybrids 2018 – Lustwarande Tilburg

Hybrids borduurt voort op de thematiek van de exposities Luster en Disruption, die Lustwarande in 2016 en 2017 presenteerde, het Antropocene perspectief. De expositie sluit de triptiek af maar benadert de thematiek vanuit een geheel ander uitgangspunt, dat van de zogeheten post-internet generatie. Post-internet verwijst naar de generatie die van kinds af aan met digitalisering en internet is opgegroeid.

Hybrids focust op een generatie jonge kunstenaars, vaak aangeduid als post-internet, die de allesomvattende, digitale en beeldverzadigde wereld als uitgangspunt voor hun werk nemen. Deze generatie kunstenaars wordt gekenmerkt door een onderzoekende houding ten opzichte van de hedendaagse wereld. Voortschrijdende technologische ontwikkelingen en ecologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen zijn belangrijke thema’s in hun werk. Maar vooral het idee dat we in een hyperrealiteit leven, waarbij media-beelden steeds meer de realiteit vervangen, staat centraal. In feite is er geen onderscheid meer tussen deze hyperrealiteit en de fysieke werkelijkheid. Deze samensmelting wordt aangeduid de term mixed realities. Post-internet kunstenaars erkennen deze mixed realities en negeren elke vermeende hiërarchie tussen beelden, of die nu plat 0f 3D zijn. Alle media, stijlen, technieken, vormen en materialen worden grenzeloos gecombineerd, wat resulteert in een erg hybride beeldtaal.

Daarbij bevragen ze veelvuldig de authenticiteit van het kunstwerk, een kwestie die Walter Benjamin in 1935 al aan de orde stelde in zijn invloedrijke essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Met de intrede van het digitale tijdperk is deze reproduceerbaarheid eindeloos geworden. Kopieën van kopieën behoren aan niemand meer toe en het origineel is niet meer aanwijsbaar of bestaat eenvoudigweg niet meer. Distributie van deze veelvoudig gekopieerde beelden gaat razendsnel via internet en wordt geleidelijk onderdeel van de wereldwijde share en like-cultuur.

Hybrids vindt plaats in de parkomgeving van Lustwarande, waarbij verwacht werd dat het contrast tussen de ‘natuurlijke elementen’ en de kunstwerken bijna niet groter leek te kunnen zijn. Ondanks hybride productieprocessen, waarbij digitale en analoge technieken in allerlei combinaties vermengd zijn, en het gebruik van sterk contrasterende materialen en vormen, waarbij industrieel tegenover organisch geplaatst wordt, vakmanschap tegenover DIY, lijkt de openbare ruimte van de parkomgeving de beschouwing en duiding van de werken te dwingen in de richting van klassieke sculptuur. De sculpturen en installaties zijn fysieke entiteiten, die wonderwel samengaan met de context waarin ze gepresenteerd worden. Tegelijkertijd wordt de relatie die de werken met deze omgeving hebben benadrukt: de Antropocene wereld, waarin natuur en cultuur, organisch en industrieel, digitaal en analoog één entiteit vormen. Locatie en werken verlenen elkaar hierdoor uiteindelijk extra zeggingskracht.

Hybrids – Lustwarande Tilburg
nog t/m 23 september 2018

Hybrids
23 juni – 23 september
tien post-internet kunstenaars

Neïl Beloufa (FR)
Giulia Cenci (IT)
Simon Denny (NZ)
Oliver Laric (AU)
Sarah Pichlkostner (AU)
Timur Si-Qin (DE)
Evita Vasiljeva (LV)
Raphaela Vogel (DE)
Anne de Vries (NL)
Dan Walwin (GB)

Brief Encounters ’18
16 september
drie event sculptures op één dag

Davide Balula (FR)
Thorsten Brinkmann (DL)
Lilibeth Cuenca Rasmussen (PH)

Educatie
Lustwarande brengt met zijn educatieve producten hedendaagse kunst op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van leerlingen in het voortgezet onderwijs en primair onderwijs. De beeldende kunstprojecten van Lustwarande spelen in op de tijdsgeest. Het didactische concept van de educatieve producten wordt hierop afgestemd.

# Meer info op website fundament foundations

Hybrids – Lustwarande Tilburg
fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Exhibition Archive, Fundament - Lustwarande


Hybrids 2018. Een expositie van Lustwarande Tilburg

Programma 2018 Lustwarande
26 mei – 23 september

In 2018 presenteert Lustwarande het volgende programma:

Hybrids, een expositie over de zogeheten post-internet generatie, die een artistiek vocabulaire ontwikkelt dat zeer hybride van aard is, en Brief Encounters ‘18, momenten van event sculpture die op twee middagen plaatsvinden, in mei en in september.

Voor 2018 staat ook de publicatie Sculpture in the Anthropocene gepland, die de exposities Luster (2016), Disruption (2017) en Hybrids bundelt en contextualiseert.

Hybrids focust op een generatie jonge kunstenaars, vaak aangeduid als post-internet, die de allesomvattende, digitale en beeldverzadigde wereld als uitgangspunt voor hun werk nemen. Dit resulteert in een beeldtaal die zeer hybride is.

H y b r i d s
23 juni – 23 september 2018
tien post-internet kunstenaars

Neïl Beloufa (FR)
Giulia Cenci (IT)
Simon Denny (NZ)
Oliver Laric (AU)
Sarah Pichlkostner (AU)
Timur Si-Qin (DE)
Evita Vasiljeva (LV)
Raphaela Vogel (DE)
Anne de Vries (NL)
Dan Walwin (GB)

Curatoren: Chris Driessen en David Jablonowski

B r i e f   E n c o u n t e r s
26 mei & 16 september 2018

Onder de titel Brief Encounters vinden er jaarlijks een aantal event sculptures plaats, vormen van sculptuur die in tijd begrensd zijn. De duur van een werk kan variëren van een paar minuten tot enkele maanden. Deze focus op event sculpture vloeit voort uit de toenemende aandacht voor in tijd begrensde kunst.

# Meer info op website fundament foundations

Lustwarande 2018
park De Oude Warande
Bredaseweg 441 – Tilburg

expo
fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Exhibition Archive, Fundament - Lustwarande, Land Art


Laatste weken Disruption – Remapping Nature (Lustwarande 2017)

De internationale expositie Disruption – Remapping Nature in Tilburg is nog tot en met 24 september te bezichtigen.

 

Disruption focust op een aantal Europese kunstenaars, die hun licht laten schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt en er zich toe verhoudt. De spanning in Disruption is vooral gelegen in de presentatie van deze reflecties in de ‘natuurlijke’ context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur?

“Disruption – Remapping Nature concentreert zich op duurzaamheid, op een toekomst die alleen met gemeenschappelijke krachten tot iets vruchtbaars kan leiden. En en passant vestigt de manifestatie de aandacht op schoonheid die de natuur gratis in zich vervat houdt en waar wij meestal achteloos aan voorbij lopen. Die schoonheid kan de vorm van een beukenblad aannemen of een doodgewone slakkengang zijn.” – NRC 3 augustus 2017

Laatste weken Disruption – Remapping Nature (Lustwarande 2017)

# Meer info op website Lustwarande

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Fundament - Lustwarande, Natural history


DISRUPTION – Remapping Nature – Lustwarande Tilburg

 

Groepsexpositie Disruption – Remapping Nature
24 juni – 24 september 2017 – Lustwarande Tilburg

De plotselinge, hernieuwde belangstelling de laatste paar jaar voor expliciet op de natuur gerichte ‘stromingen’ als Land Art, Eco Art en Bio Art, als ook voor de relatie tussen kunst en natuur in het algemeen, is opmerkelijk te noemen maar komt beslist niet uit de lucht vallen. Deze hernieuwde belangstelling kan oppervlakkig gezien verklaard worden in het licht van de terugkeer naar het kleinschalige en het lokale, de herontdekking van wat ‘oer’ is en het streven naar duurzaamheid. Het gaat om een pas op de plaats, een herbezinning op onze ethische waarden vanuit het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is.

Vanuit het filosofisch-sociologischgedachtegoed van Bruno Latour kan er een specifiekere verklaring geformuleerd worden. Latour breekt met de denkkaders van de Verlichting en de Moderniteit, waarin de mens centraal staat en de wereld door de mens beschouwd, bestudeerd, geanalyseerd, kortom verklaard wordt. Volgens Latour is er geen objectieve wereld maar slechts een geconstrueerde werkelijkheid, waarin mens en aarde niet twee gescheiden entiteiten zijn maar eenheden die in complexe relaties en systemen met elkaar verbonden zijn. Het menselijk handelen heeft invloed op de gesteldheid van de aarde en, omgekeerd, laat de veranderende aarde zijn sporen na op het wezen van de mens. Sinds het nieuwe millennium is er dan ook een nieuw tijdperk voorgesteld, waarin gedachtegoed als dat van Latour expliciet erkend wordt, het zogeheten Antropoceen. Het Antropocene denken wint steeds meer aan terrein, zodanig dat er inmiddels gesproken kan worden van een “Generation Antropocene” (Robert Macfarlane, The Guardian, 1 april 2016).

Met de erkenning van dergelijke nieuwe inzichten werken steeds meer onderzoekers, waaronder kunstenaars, vanuit diverse invalshoeken aan een herdefiniëring van het begrip natuur, waar mens en techniek gezamenlijk deel van uit maken. Dit heeft tot gevolg dat de tegenstelling cultuur versus natuur niet langer opgaat. Dit besef leidt de ontwikkeling van nieuwe vormen van kennis, waaruit geleidelijk een nieuw wereldbeeld voortvloeit. De samenwerking tussen natuur- en geesteswetenschappen, waaronder de kunsten, staat in het centrum van deze ontwikkeling.

Disruption – Remapping Nature focust op een groep Europese kunstenaars, die het begrip natuur ieder op geheel eigen wijze in hun oeuvre centraal stellen. Vanuit de Antropocene denkkaders bezien laten deze in eerste instantie zo verschillende artistieke praktijken afzonderlijk hun licht schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en er zich toe verhoudt.
De uitdaging in deze expositie is niet alleen gelegen in het samenbrengen van nieuwe werken van een specifieke groep kunstenaars over een uiterst actueel thema maar vooral ook in het presenteren van deze reflecties op kunst en natuur in de “natuurlijke” context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur? In het Antropocene perspectief zijn er geen begrenzingen. Een en ander zijn één entiteit.


Lionel Estève (FR)

Sven Fritz (NL)

Paul Geelen (NL)

Jasper Griepink (NL)

Henrik Håkansson (SU)

Antti Laitinen (FI)

Zeger Reyers (NL)

Martin Schwenk (DE)

Egied Simons (NL)

Maarten Vanden Eynde (BE)

 

Groepsexpositie
DISRUPTION – Remapping Nature
Lustwarande Tilburg
24 juni – 24 september 2017

Lustwarande – Platform for Contemporary Sculpture
park De Oude Warande Tilburg
Hoofdingang: Bredaseweg 441 (parkeerplaats Auberge du Bonheur)
www.lustwarande.org

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Exhibition Archive, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Sculpture


STICHTING FUNDAMENT ORGANISEERT (NU ELK JAAR) BUITENEXPOSITIE IN OUDE WARANDE TILBURG

LUSTER012Na bijna vijfentwintig jaar beeldende kunstprojecten in zeer uiteenlopende segmenten van de openbare ruimte georganiseerd te hebben, zet Fundament een punt achter dit nomadische bestaan en kiest voor een vaste locatie, een ‘eigen huis’: park De Oude Warande in Tilburg. Dit betekent dat er voortaan jaarlijks exposities plaatsvinden in De Oude Warande, waardoor dit belangrijke culturele erfgoed binnen enkele jaren uit kan groeien tot internationaal erkend podium voor hedendaagse sculptuur. Hiervoor is het nodige voorwerk al gedaan. Tussen 2000 en 2015 vonden er de eerste vijf edities van Lustwarande plaats. Bovendien realiseerde Fundament in 2009 het door Callum Morton ontworpen paviljoen Grotto voor het middelpunt van het park. In het kader hiervan vond tevens de expositie Stardust plaats. Lustwarande heeft zich inmiddels bewezen als een van de belangrijkste internationale buitenexposities in Nederland, met lovende persreacties uit binnen- en buitenland en hoge bezoekersaantallen. De expositie wordt dan ook beschouwd als een vaste waarde binnen het beeldende kunstlandschap van Nederland.

LUSTER011De zesde editie van Lustwarande staat gepland voor de zomer van 2019. Daaraan voorafgaand vinden er exposities en projecten in het park plaats die kleiner van opzet zijn en een striktere thematiek kennen. Luster – Clay in Sculpture Today is de eerste manifestatie van dit nieuwe beleid. Deze expositie, die plaatsvindt van 17 september tot en met 30 oktober 2016, sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst maar gaat een stap verder door kunstenaars uit te dagen nieuwe werken te maken voor de natuurlijke, openbare ruimte van De Oude Warande.

Luster zal nieuwe werken tonen van elf internationale kunstenaars: Caroline Coolen (BE) – Daniel Dewar & Grégory Gicquel (GB/FR) – Alexandra Engelfriet (NL) – Guido Geelen (NL) – Cameron Jamie (USA) – Markus Karstieβ (DE) – Marien Schouten (NL) – Johan Tahon (BE) – Gert & Uwe Tobias (RO) – Anne Wenzel (DE) – Jesse Wine (GB)

LUSTER014Het aantal exposities dat de laatste jaren uitsluitend gewijd is aan het gebruik van keramiek in de hedendaagse kunst is opmerkelijk te noemen. Deze groeiende belangstelling kan verklaard worden in het licht van de terugkeer naar het kleinschalige en het lokale, de herontdekking van de natuur en van wat ‘oer’ is, het streven naar duurzaamheid, het consuminderen, de bio- en paleo-trends, guerilla-tuinieren en urban farming, slow cooking en de revival van het bakken en breien, dat alles, in een breder kader, als actieve bijdrage aan een betere leefwereld en omgang met de aarde. Het gaat in deze visie om een pas op de plaats, een herbezinning op onze ethische waarden, vanuit het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is. Een herverkenning van het klassieke ambacht, een associatie die onlosmakelijk met klei verbonden is, sluit hier naadloos bij aan. Kunst die van klei gemaakt is neemt bovendien een speciale positie in. Klei als materiaal dat door de kunstenaar met de blote hand bewerkt wordt, verbindt het lichaam direct met de aarde, zowel in de betekenis van globe als van grond, modder en land.

LUSTER013Luster – Clay in Sculpture Today sluit aan bij de hernieuwde belangstelling voor het gebruik van klei en keramiek in de hedendaagse kunst maar gaat een stap verder door kunstenaars opdrachten te verstrekken om werken in klei en keramiek te maken voor de openbare ruimte. Op twee verschillende manieren worden de werken daardoor dichter bij hun oorsprong gebracht. Enerzijds vloeit het ontstaan van keramische kunst immers voort uit toepassingen van keramiek in de openbare ruimte, namelijk gevelbekleding zoals die aan het einde van de 19e eeuw in nieuwe architectuur werd toegepast. Anderzijds worden de nieuwe werken in klei en keramiek direct verbonden met de aarde, waar hun materialiteit aan onttrokken is, door de werken te presenteren in de natuurlijke context van De Oude Warande. De kunstenaars worden daarbij uitgedaagd om hun gangbare praktijk in te passen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van die publieke, natuurlijke omgeving.

De expositie focust op een selectie van kunstenaars bij wie klei al lang of zelfs altijd al een vooraanstaande positie in hun oeuvres heeft ingenomen, vanuit de vraagstelling wat hun nieuwe, voor de openbare ruimte gemaakte werken kunnen betekenen voor het begrijpen van de actuele wereld. Met deze selectie zullen verschillende aspecten van hedendaagse keramische sculptuur aan de orde gesteld worden: de betekenis van schaal (van miniatuur tot monumentaal), van bewerkingsprocessen (van ruw tot geglazuurd en ready-made), de esthetiek van kleur en glans (die van het materiaal versus de toevoeging van pigmenten en lusters) en de functies van ordening, het aardse, ritueel en mythe.

Luster – Clay in Sculpture Today
17 september tot en met 30 oktober 2016

Caroline Coolen (BE) – Daniel Dewar & Grégory Gicquel (GB/FR) – Alexandra Engelfriet (NL) – Guido Geelen (NL) – Cameron Jamie (USA) – Markus Karstieβ (DE) – Marien Schouten (NL) – Johan Tahon (BE) – Gert & Uwe Tobias (RO) – Anne Wenzel (DE) – Jesse Wine (GB)

Ingang: Bredaseweg 441 (parkeerplaats Auberge du Bonheur) – Tilburg
Openingstijden: dagelijks van zonsop- tot zonsondergang.
Openingstijden info-unit: 11.30 – 16.30 u.
Verzochte entree: 5 € (volwassenen) / 4 € (studenten) / tot 18 jaar gratis
Organisatie: Stichting Fundament Tilburg
# meer informatie op website www.fundamentfoundation.nl/

Foto’s archief Fleursdumal.nl Magazine

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Exhibition Archive, Fundament - Lustwarande, Sculpture


LUSTWARANDE 2015 – RAPTURE & PAIN

 lustwarande15102

Begonnen in 2000 heeft Lustwarande in park De Oude Warande in Tilburg zich na vier edities inmiddels bewezen als een van de belangrijkste internationale buitenexposities in Nederland. Van 29 augustus tot en met 25 oktober as. vindt de vijfde editie plaats, Lustwarande ’15 – Rapture & Pain. Deze tijdelijke voltooiing van het Barokke sterrebos toont opnieuw een stand van zaken in de ontwikkelingen in de internationale hedendaagse sculptuur. Rode draad in deze editie is de sociale kritiek die in de werken besloten ligt, waarbij uitingen van hoop over de toekomst afgewisseld worden met uitingen van twijfel over de hedendaagse vooruitgang. Achttien kunstenaars uit een groot aantal landen zullen overwegend nieuw werk presenteren, dat speciaal in het kader van Lustwarande ’15 gemaakt is.

Lustwarande: De Oude Warande werd in 1712 aangelegd door de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel, op dat moment heer van Tilburg en Goirle. Hij liet het bos aanleggen volgens de Barok. Het hoofdontwerp is een sterrebos, terwijl de paden van de vier kwadranten aangelegd zijn in verschillende geometrische vormen, waardoor het padenstelsel een doolhof vormt. Dergelijke parken werden gewoonlijk verlevendigd met sculpturen, grotten en vijvers. In De Oude Warande zijn geen overblijfselen van beelden gevonden.
Sinds 2000 voltooit Fundament dit best bewaarde Barokke sterrebos van Nederland om de vier jaar tijdelijk met een internationale groepstentoonstelling, Lustwarande, die een uitsnede laat zien van de laatste ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur. Lustwarande is gratis toegankelijk.

lustwarande15101Lustwarande ‘15 – Rapture & Pain: Lustwarande ’15 pretendeert niet zozeer nieuwe tendensen te tonen maar zal vooral ingaan op de relatie die de hedendaagse sculptuur heeft met de tijd en de tijdgeest. Sociale kritiek en maatschappelijk commentaar door middel van esthetiek in de (beeldende) kunst zijn niets nieuws, maar een hernieuwde topicalisering hiervan kan binnen de gewijzigde maatschappelijke kaders een revitaliserend effect hebben. Een actuele analyse van haar maatschappelijke wortels kan terrein herwinnen voor de kunst en, uiteindelijk, ook maatschappelijk gewin opleveren. Deze sociale kritiek is niet eenduidig maar vormt een verglijdende schaal, waarbij pessimisme en optimisme de uitersten vormen. Rapture & Pain zal gaan over hedendaagse vooruitgangsgedachten, waarbij expressies van hoop, extase en utopie afgewisseld worden met uitingen van twijfel, angst en decadentie. Daarbij gaat het zelden om tegenovergestelde waarden. Veel eerder dienen de diverse uitingen van sociale kritiek gelocaliseerd te worden in het brede middenspectrum, waar ze zowel divergeren als convergeren, net zoals extase en pijn niet zelden in elkaars verlengde liggen.

Deelnemende kunstenaars: Paweł Althamer (PL) – Atelier van Lieshout (NL) – Kevin van Braak (NL) – Tim Breukers (NL) – Tom Burr (USA) -Feipel & Bechameil (LUX/F) – Roger Hiorns (GB) – Jessica Jackson Hutchins (USA) – Folkert de Jong (NL) – Juliana Cerqueira Leite (USA) – Gabriel Lester (NL) – Wilhelm Mundt (D) – Jan van Oost (B) – Arne Quinze (B) – Ugo Rondinone (CH) – Daniel Roth (D) – Eva Rothschild (IRL) – William Tucker (GB/USA)

curator: Chris Driessen

Opening: 29 augustus (tijdstip volgt)
Toegang gratis
Meer informatie op websites:
www.lustwarande15.nl
www.fundamentfoundation.nl

Lustwarande ’15 – Rapture & Pain
Van 29 augustus tot en met 25 oktober 2015
Park Oude Warande Tilburg
Ingang: hoek Bredaseweg – Warandelaan – Tilburg

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, Exhibition Archive, Fundament - Lustwarande, Sculpture


LUSTWARANDE ’15: RAPTURE & PAIN

Lustwarande1502

LUSTWARANDE ’15: RAPTURE & PAIN – PARK DE OUDE WARANDE TILBURG NL – 5TH EDITION INTERNATIONAL SCULPTURE EXHIBITION – 27-06 TM 27-09 / 2015

Begonnen in 2000 heeft Lustwarande in park De Oude Warande in Tilburg zich na vier edities inmiddels bewezen als een van de belangrijkste internationale buitenexposities in Nederland. In de zomer van 2015 vindt de vijfde editie plaats, Lustwarande ’15 – Rapture & Pain. Deze tijdelijke voltooiing van het Barokke sterrebos toont opnieuw een stand van zaken in de ontwikkelingen in de internationale hedendaagse sculptuur. Rode draad in deze editie is de sociale kritiek die in de werken besloten ligt, waarbij uitingen van hoop over de toekomst afgewisseld worden met uitingen van twijfel over de hedendaagse vooruitgang. Vijfentwintig kunstenaars uit een groot aantal landen zullen overwegend nieuw werk presenteren, dat speciaal in het kader van Lustwarande ’15 gemaakt is.
Lustwarande ’15 is gratis toegankelijk en trekt sinds 2008 meer dan 100.000 bezoekers.

Lustwarande: De Oude Warande werd in 1712 aangelegd door de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel, op dat moment heer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle. Hij liet het bos aanleggen volgens de laatste tuinmode, de Barok. Warande is afgeleid van het Franse varenne, wat jacht- of lustbos betekent. Het hoofdontwerp is een sterrebos, terwijl de paden van de vier kwadranten aangelegd zijn in verschillende geometrische vormen, waardoor het padenstelsel een doolhof vormt. Dergelijke parken werden gewoonlijk verlevendigd met sculpturen, grotten en vijvers. In De Oude Warande zijn geen overblijfselen van beelden gevonden. Gedurende de 19e eeuw wisselde de Warande enkele malen van eigenaar. In 1952 werd de gemeente Tilburg eigenaar van De Oude Warande. Sinds 2000 voltooit Fundament dit best bewaarde Barokke sterrebos van Nederland om de drie à vier jaar tijdelijk met een internationale groepstentoonstelling, Lustwarande.

Lustwarande ’15 – Rapture & Pain: Evenals voorgaande edities laat Lustwarande ’15 – Rapture & Pain een uitsnede zien van de ontwikkelingen in de internationale hedendaagse sculptuur, in de ruimste zin van het woord. Nu deze gedurende het eerste decennium van de 21ste eeuw zijn waardering volledig herworven heeft, hetgeen blijkt uit de talrijke presentaties wereldwijd en uit het feit dat steeds meer kunstenaars, onder wie veel jonge talenten, sculptuur in hun oeuvre incorporeren, dient er tegelijkertijd geconstateerd te worden dat er zich sinds de vroege jaren ’10 geen noemenswaardige nieuwe ontwikkelingen binnen het genre hebben voorgedaan; in het continuerende (her)onderzoek naar het Modernisme (reloading Modernism / Altermodernism, Nicolas Bourriaud (2005)) zijn alle denkbare vormen van sculptuur breed verkend en worden ze veelvuldig en onophoudelijk toegepast.

Lustwarande ’15 pretendeert daarom niet zozeer nieuwe tendensen te tonen, maar zal vooral ingaan op de relatie die de hedendaagse sculptuur heeft met de tijd en de zeitgeist. Sociale kritiek en maatschappelijk commentaar door middel van esthetiek in de (beeldende) kunst zijn niets nieuws, maar een hernieuwde topicalisering hiervan kan binnen de gewijzigde maatschappelijke kaders een revitaliserend effect hebben. Een actuele analyse van haar maatschappelijke wortels kan terrein herwinnen voor de kunst en, uiteindelijk, ook maatschappelijk gewin opleveren.

Een dergelijke perspectief, waarbij de blik niet langer hoofdzakelijk gericht is op formele aspecten of op specifiek inhoudelijke karakteristieken, lijkt in eerste instantie slechts te kunnen resulteren in een extreem kaleidoscopisch kader, waarin geen houvast lijkt te ontwaren. Formele kenmerken als ook inhoudelijke thema’s en vraagstukken lijken over elkaar heen te buitelen. Het is echter de in de afzonderlijke werken besloten sociale kritiek die hen uiteindelijk bindt. Deze sociale kritiek is niet eenduidig maar vormt een verglijdende schaal, waarbij pessimisme en optimisme, twijfel over de toekomst en het geloof erin, de uitersten vormen.

Rapture & Pain zal gaan over hedendaagse vooruitgangsgedachten, waarbij expressies van hoop, extase en utopie afgewisseld worden met uitingen van twijfel, angst en decadentie. Daarbij gaat het zelden om tegenovergestelde waarden. Veel eerder dienen de diverse uitingen van sociale kritiek gelocaliseerd te worden in het brede middenspectrum, waar ze zowel divergeren als convergeren, net zoals extase en pijn niet zelden in elkaars verlengde liggen.

Lustwarande1501

Deelnemende kunstenaars: Paweł Althamer (PL) – Atelier van Lieshout (NL) – Kevin van Braak (NL) – Tim Breukers (NL) – Tom Burr (USA) – Jake & Dinos Chapman (GB) – Marvin Gaye Chetwynd (GB) – Baptiste Debombourg (F) – Feipel & Bechameil (LUX/F) – Roger Hiorns (GB) – Alex Hoda (GB) – Jessica Jackson Hutchins (USA) – Michael Johansson (S) – Folkert de Jong (NL) – Juliana Cerqueira Leite (USA) – Gabriel Lester (NL) – Wilhelm Mundt (D) – Jan van Oost (B) – Arne Quinze (B) – Ugo Rondinone (CH) – Daniel Roth (D) – Eva Rothschild (IRL) – Thomas Schütte (D) – William Tucker (GB/USA)

Nevenexpositie, public program en educatie: In Museum De Pont zal er van één van de deelnemende kunstenaars additioneel werk gepresenteerd worden. Het public program zal bestaan uit lezingen door deelnemende kunstenaars en meet-the-artists rondleidingen tijdens de inrichting van de expositie. Voor het kunstonderwijs vinden er masterclasses door deelnemende kunstenaars plaats, voor het middelbaar onderwijs komt er een online educatief project.

LUSTWARANDE ’15: RAPTURE & PAIN5TH EDITION INTERNATIONAL SCULPTURE EXHIBITION – 27-06 TM 27-09 / 2015PARK DE OUDE WARANDE – TILBURG NL

Openingstijden: ma t/m zo van 11.00 tot 17.00
Ingang: hoek Bredaseweg – Warandelaan – Tilburg
Toegang: gratis
Informatiegids met plattegrond: 10e
www.lustwarande15.nl
www.fundamentfoundation.nl

fleursdumal.nl magazine

More in: Art & Literature News, Dutch Landscapes, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Sculpture


Lustwarande 2011 until october 9, 2011

Lustwarande 2011 – Oude Warande Tilburg

Status September: Michael Aerts’ sculpture was victim of vandalism and Urs Fischer successfully illustrates the ephemerality of nature (and art). And more pictures of sculptures by Huma Bhabha, David Jablonowski, Mark Manders, Sterling Ruby and Rebecca Warren. Through 9 October.

Lustwarande 2011 until october 9, 2011

Deelnemende kunstenaars:  Michaël Aerts (B), Huma Bhabha (PK), Peter Buggenhout (B), Aaron Curry (USA), Lara Favaretto (I), Urs Fischer (CH), Thomas Houseago (GB), Takahiro Iwasaki (J), David Jablonowski (D), Jitish Kallat , (IND), Idris Khan (GB), Sandra Kranich (D), Jim Lambie (GB), Mark Manders (NL), John McCracken (USA) *, Christian Philipp Müller (CH), Rupert Norfolk (GB), Navid Nuur (IR/NL), Anselm Reyle (D), Sterling Ruby (USA), Sandro Setola (NL), Conrad Shawcross (GB), Camila Sposati (BR), Moniek Toebosch (NL) *, Tatiana Trouvé (F), Vibskov & Emenius (DK/S), Banks Violette (USA), Rebecca Warren (GB), Sofi Zezmer (PL/D), Callum Morton (AUS) – Grotto (2009).  Curator: Chris Driessen, artistiek leider Fundament Foundation

photos anton K.

fleursdumal.nl magazine

More in: Anton K. Photos & Observations, Dutch Landscapes, Fundament - Lustwarande, Sculpture


Concerten tijdens Lustwarande ’11 – Raw

Concerten Lustwarande ’11 – Raw

In het kader van Lustwarande ’11- Raw vinden er op zaterdag 20 en zondag 21 augustus twee openluchtconcertmiddagen plaats in De Oude Warande. De programmering hiervan ligt in handen van November Music, één van de belangrijkste organisaties in Nederland voor actuele muziek.

Zaterdag 20 augustus:  Kristoffer Zegers / Koh-I-Noor saxofoonkwartet – Praetor / Venlafaxine

De Bredase componist Kristoffer Zegers (Breda,1972) schrijft veelal stukken waarin zowel akoestische instrumenten als elektronica voorkomt. Hij maakt daarbij veel gebruik van elementen uit de barok, zoals de kanon.  De Oude Warande – een barok-park – is een passende omgeving om zijn werk uit te voeren.

Venlafaxine (voor saxofoonkwartet en elektronica) gaat over hoe gedachten gevangen worden, maar zich eigenlijk niet laten vangen en toch weer andere gedachten worden. Een tweestrijd tussen een middel en de gedachtegang. Het Utrechtse Koh-I-Noor kwartet is de vaste uitvoerder van dit werk.

‘De compositie Venlafaxine (2002) heet naar het antidepressivum dat Zegers in ‘mindere tijden’ slikte. Hij verkent op haast verhalende wijze de uitersten van gistende opwinding en gespannen kalmte’. (Jochem Valkenburg in NRC Handelsblad)

Zondag 21 augustus: Yannis Kyriakides / Andy Moor – Rebetika

Yannis Kyriakides (Limassol, Cyprus, 1969, woont en werkt in Amsterdam en Den Haag) en Andy Moor (London,1962, woont en werkt in Amsterdam) presenteren enkele delen uit hun Rebetika-serie.

Yannis Kyriakides is één van de kunstenaars die de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië 2011 vertegenwoordigt. November Music eert hem einde dit jaar als ‘composer in residence’ door een groot aantal werken van hem uit te laten voeren in ’s-Hertogenbosch.

Andy Moor, een van de kernleden van de postpunk groep The Ex, wordt ook als individuele muzikant veel gevraagd vanwege zijn rake spel in een idioom, dat vooral gekenmerkt wordt door noise en improvisatie.

‘Met Rebetika waagt het duo zich aan een interpretatie van deze muzikale stroming die in het begin van vorige eeuw in Griekenland oplaaide. Oude uitvoeringen van de Rebetika worden vakkundig door Moor en Kyriakides bewerkt. Abstracte gitaren doorkruisen klassieke stemmen en melodieën en muzikale structuren worden ontmanteld, doch zonder de band met het origineel te verliezen. Dankzij een goede balans tussen chaos en melodie als leidraad geldt Rebetika als een originele ode aan het genre.’ (Kindamuzik)

Zaterdag 20 en zondag 21 augustus, korte optredens resp. om 14.00, 15.00 en 16.00 uur, entree €2,50 per optreden. Reserveren is niet mogelijk.

In Grotto is tijdens Lustwarande ‘11 op iPod het werk Wordless te beluisteren van Yannis Kyriakides.

Lustwarande 2011 – Fundament Foundation

Oude Warande Tilburg

fleursdumal.nl magazine

More in: Exhibition Archive, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande


Hans Hermans: Panorama expositie Lustwarande 2011

Hans Hermans: Panorama Lustwarande 2011


LUSTWARANDE 2011

25 juni tm 25 september 2011 – Tilburg, De Oude Warande

Barok bos De Oude Warande bleek in 2000 uiterst geschikt voor de presentatie van hedendaagse sculptuur. Sindsdien transformeert Stichting Fundament dit park iedere drie tot vier jaar tot podium voor Lustwarande. Deze internationale expositie, die een stand van zaken toont van de ontwikkelingen in de sculptuur, is gratis toegankelijk en trekt een groeiend aantal bezoekers, met een record van meer dan 100.000 in 2008.

Aan Lustwarande `11 – Raw nemen 30 kunstenaars uit diverse landen deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Naast paviljoen Grotto van Callum Morton (2009) telt Raw een solo en 28 andere werken, waaronder sculpturen, performances en actions.

√  Website Hans Hermans

fleursdumal.nl magazine

More in: FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Hans Hermans Photos, Sculpture


Opening Lustwarande ’11 Raw

Opening Lustwarande ’11 Raw op 25 juni 2011

Fundament organiseert LUSTWARANDE 2011

25 juni tm 25 september 2011 – Tilburg, park De Oude Warande

Barok bos De Oude Warande bleek in 2000 uiterst geschikt voor de presentatie van hedendaagse sculptuur. Sindsdien transformeert Fundament dit park iedere drie tot vier jaar tot podium voor Lustwarande. Deze internationale expositie, die een stand van zaken toont van de ontwikkelingen in de sculptuur, is gratis toegankelijk en trekt een groeiend aantal bezoekers, met een record van meer dan 100.000 in 2008.

Aan Lustwarande `11 – Raw nemen 30 kunstenaars uit diverse landen deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Naast paviljoen Grotto van Callum Morton (2009) telt Raw een solo en 28 andere werken, waaronder sculpturen, performances en actions. Van deze 28 werken zijn er 20 nieuw.

Deelnemende kunstenaars

(*deelname onder voorbehoud)

Michaël Aerts (B), Huma Bhabha (PK),  Peter Buggenhout (B), Aaron Curry (USA), Lara Favaretto (I), Urs Fischer (CH), Thomas Houseago (GB), Takahiro Iwasaki (J), David Jablonowski (D), Jitish Kallat , (IND), Idris Khan (GB), Sandra Kranich (D), Jim Lambie (GB), Mark Manders (NL), John McCracken (USA) *, Christian Philipp Müller (CH), Rupert Norfolk (GB), Navid Nuur (IR/NL), Anselm Reyle (D), Sterling Ruby (USA), Sandro Setola (NL), Conrad Shawcross (GB), Camila Sposati (BR), Moniek Toebosch (NL) *, Tatiana Trouvé (F), Vibskov & Emenius (DK/S), Banks Violette (USA), Rebecca Warren (GB), Sofi Zezmer (PL/D), Callum Morton (AUS) – Grotto (2009)

Curator: Chris Driessen, artistiek leider Fundament Foundation

OPENING: 25 JUNI OM 15.00 UUR

Park De Oude Warande Tilburg

www.fundamentfoundation.nl

www.lw11.nl

 

Callum Morton

Grotto (2009)

fotografie / photography Callum Morton

Callum Morton

Grotto (2009)

fotografie / photography Callum Morton

Callum Morton

Grotto (2009)

fotografie / photography Marsel Loermans

Courtesy the artist and Fundament Foundation

fleursdumal.nl magazine

More in: Dutch Landscapes, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Sculpture


OPENING INTERNATIONALE EXPOSITIE LUSTWARANDE 2011

OPENING INTERNATIONALE EXPOSITIE

LUSTWARANDE 2011

op 25 juni in Tilburg

Op 25 juni as. om 15.00 uur opent de vierde editie van de internationale expositie Lustwarande, Lustwarande ’11 – Raw, in Barok park De Oude Warande in Tilburg. De performance Erasing and Recovering on a Saturyday Afternoon van Moniek Toebosch, waarbij de kunstenaar, gezeten op een heuse olifant, de geometrische paden van het Barokke bos egt, luidt het openingsprogramma in. Het kunstvuurwerk Moment Monument, Firework 25.6.2011 van de pyrotechnische kunstenaar Sandra Kranich sluit het programma om 21.30 uur af.

Lustwarande ’11 – Raw toont een stand van zaken van de internationale ontwikkelingen in de sculptuur, met een duidelijke terugkeer naar de autonomie van de beeldende kunst; Raw is puur en verwijst alleen naar zichzelf.

Aan Lustwarande `11 – Raw nemen 26 kunstenaars uit diverse landen deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Naast paviljoen Grotto van Callum Morton (2009) telt Raw een solo (in museum De Pont) en 24 andere werken. Raw is samengesteld door Chris Driessen, artistiek leider van Fundament Foundation.

OPENING: 25 JUNI OM 15.00 UUR

Programma

15.00 – 15.30: opening door Chris Driessen en Martijn Sanders, artistiek leider 2018Brabant

15.30 – 17.00: Moniek Toebosch – Erasing and Recovering on a Saturday Afternoon

15.45 – 16.00: Camila Sposati – Soul Blues (rookwerk)

16.45 – 17.00: busvervoer naar Museum De Pont: Peter Buggenhout -Ongewerveld

18.30 – 18.45: busvervoer naar De Oude Warande

19.00 – 20.30: maaltijd (tegen betaling, reserveren verplicht: www.lw11.nl)

21.00 – 21.15: Camila Sposati – Soul Blues (rookwerk)

21.30 – 22.00: Sandra Kranich -Moment Monument, Firework 25.6.2011 (vuurwerk)

Park De Oude Warande, Tilburg

Open: 25 juni – 25 september, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur

Toegang gratis.

Programmagids met plattegrond: 10 €

Ingang: Warandelaan (parkeerplaats Auberge du Bonheur)

www.lw11.nl of www.fundamentfoundation.nl

info@fundamentfoundation.nl / 013 5457573

Over de 3e editie in 2008 schreef de pers:

Two sculpture exhibitions in Dutch parks last summer translated their intellectual programs into compelling visual encounters, providing interest for the eyes and provocation for the mind. Sonsbeek 2008, in Arnhem…. while Lustwarande ‘08, in Tilburg, focused on two current interests in sculpture: the grotesque and the ephemeral. Both were broadly appealing without reduction to superficiality. Art in America

Dankzij een uitstekend internationaal netwerk, grote bevlogenheid en het geloof in de kunstenaars slaagt Fundament er keer op keer in om belangwekkende namen te trekken voor een openluchttentoonstelling die tot de beste van Nederland behoort. NRC Handelsblad

Mysterie met een haast bovennatuurlijk aura, waar je niet anders dan naartoe getrokken wordt. En dat geldt vrijwel voor alle beelden. Curator Chris Driessen pikt trends in de hedendaagse beeldhouwkunst mooi op om er een eigen draai aan te geven. Het Financieele Dagblad

Lustwarande is een uitzondering. De Volkskrant

De Oude Warande

De Oude Warande werd in 1712 aangelegd door de Duitse prins Wilhelm Von Hessen-Kassel (Wilhelm VIII), die op dat moment heer van de heerlijkheid Tilburg en Goirle was. Hij liet De Oude Warande aanleggen volgens de laatste tuinmode, de Barok. Warande is afgeleid van het Franse varenne, wat jacht-of lustbos betekent. Het hoofdontwerp is een sterrenbos, terwijl de paden van de vier kwadranten aangelegd zijn in verschillende geometrische vormen, waardoor het padenstelsel een doolhof vormt. Dergelijke parken werden gewoonlijk verlevendigd met sculpturen, grotten en vijvers. In De Oude Warande zijn geen overblijfselen van beelden gevonden. Wilhelm VIII werd kort na de voltooiing van het bos gouverneur van Maastricht. Gedurende de 19e eeuw wisselde de Warande enkele malen van eigenaar. In 1952 werd de gemeente Tilburg eigenaar van De Oude Warande. Sinds 1989 wordt het originele ontwerp gerestaureerd. Deze restauratie zal rond 2020 gereed zijn.

Lustwarande 2000 -2008

Kunstenaars die participeerden in de eerste drie edities waren onder anderen David Altmejd, David Bade, Miroslaw Balka Rob Birza, Louise Bourgeois, Cai Guo Qiang, Tom Claassen, Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye, Do-Ho Suh, Elmgreen & Dragset, Jan Fabre, Luciano Fabro, Fortuyn/O’Brien, Guido Geelen, Jeppe Hein, Ugo Rondinone, Anish Kapoor, Lee Bul, Paul McCarthy, Jonathan Meese, Ernesto Neto, Michelangelo Pistoletto en Franz West.

Grotto en Stardust

In 2007 verleende Fundament de Australische kunstenaar Callum Morton de opdracht om een paviljoen voor het middelpunt van De Oude Warande te ontwerpen. Dit paviljoen, Grotto, werd in 2009 opgeleverd, ter gelegenheid waarvan de expositie Stardust plaatsvond, waaraan onder anderen Jedediah Caesar, Björn Dahlem, Dan Graham, Job Koelewijn, Terence Koh, Germaine Kruip, Rona Pondick en Maria Roosen deelnamen.

De 4e editie: Lustwarande ‘11 – Raw

De eerste editie van Lustwarande, Lustwarande/Pleasure-Garden (2000) werd opgezet als een refurbishment, een hedendaagse voltooiing van het 18e eeuwse Barokke lustbos De Oude Warande, dat nooit voorzien werd van Barokke beelden, fonteinen, een grotto of bedriegertjes. In feite echter waren de eigentijdse beeldtoevoegingen luizen in de pels van het Barokke parkontwerp. Het waren vlekken op het patroon van het oude kleed. Lustwarande ‘11 – Raw stelt deze displacement expliciet voorop door recente kunst te tonen die niet in relatie staat tot het natuurlijke karakter van De Oude Warande. Raw is puur en verwijst alleen naar zichzelf.

Het hervatten, het herbezien, de retrospectie en het herijken, mag momenteel de meest opmerkelijke karakteristiek in de hedendaagse kunst genoemd worden. De vraag over authenticiteit is passé. Enkele decennia geleden nog relatief onderkende kunstvormen als video, fotografie en digitale kunst zijn al geruime tijd established. Relational Esthetics vormde bijna tien jaar lang het nieuwe toverwoord, maar intussen is ook deze expliciet sociaal geëngageerde kunst gearriveerd. Schilder-en tekenkunst, op doek en expanded, de sculptuur in de ruimste zin van het woord, inclusief installaties, de relatie met architectuur en herbezinningen op het begrip monument, en de performance hebben opnieuw voor het voetlicht gestaan of staan dat nog steeds. Post-Modernisme is voorbij en heeft plaats gemaakt voor een bewustwording van de mondiale beeldende kunstpraktijk, waarin identiteit, globalisering en de Noord-Zuid verhoudingen de belangrijkste thema’s zijn. Maar na het eerste decennium in de 21ste eeuw is deze thematiek ook beslist niet nieuw meer. Naast tendentieuze verkenningen van het Aziatische, met name Chinese en Indiase, en Afrikaanse beeldende kunstfront, staan Minimal Art en Conceptual Art, als ook de rol van woman artists en de Zuid-Amerikaanse avant-garde met zijn hedendaagse representanten, sinds enkele jaren in retrospectieve belangstelling en bepalen mede het veelzijdige aanzien van de hedendaagse kunst. Intussen herijkt de kunstgeschiedenis haar (Westerse) canons.

Lustwarande ‘11 -Raw vat deze tijdsgeest van pluriformiteit in de beeldende kunst op, kijkt naar het heden en terug en laat hedendaagse sculptuur in al zijn puurheid zien. Veelzijdigheid, met duidelijk herkenbare tendensen uit de 20e eeuw in werken van navolgers, en ook toevoeging van time based vormen van kunst zullen de grondtoon vormen van Raw. Deze kunst verwijst naar niets anders dan naar zichzelf en naar haar voorgangers en is daarom zowel autonoom als referentieel (RAW: referential autonomous work). Naast schijnbaar ruwe montage, rauwe materialen en rauwe figuratie, hedendaagse inspiraties van assemblage, Existentialistische Figuratie en Arte Povera, toont Raw strak geometrische en meer gepolijste werken die vooral voortvloeien uit de verworvenheden van Constructivisme en Minimal Art.

Aan Lustwarande ‘11 – Raw nemen 26 beeldend kunstenaars deel, van wie het merendeel zelden of nooit eerder in Nederland geëxposeerd heeft. Evenals tijdens voorgaande edities zal Museum De Pont fungeren als extra locatie, waar een solo van de Belgische kunstenaar Peter Buggenhout getoond wordt. Naast deze solo zal ook paviljoen Grotto van Callum Morton (2009), ontworpen voor het hart van De Oude Warande, een prominente rol innemen. Van de overige 24 werken zijn er 20 nieuw, merendeels door Fundament Foundation geproduceerd. In enkele gevallen betreft het internationale co-producties.

De kwaliteit en het belang van Lustwarande in het algemeen en de editie van 2011 in het bijzonder wordt erkend door de Britse Henry Moore Foundation, die Lustwarande ‘11 op voorhand honoreerde vanwege de rol die Fundament Foundation speelt in de internationale ontwikkelingen binnen de hedendaagse sculptuur. Een dergelijke bijdrage wordt zelden aan buitenlandse instellingen toegekend. Deze honorering geldt als een internationaal keurmerk.

Deelnemende kunstenaars

Michaël Aerts (B)

Huma Bhabha (PK)

Peter Buggenhout (B)

Aaron Curry (USA)

Lara Favaretto (I)

Urs Fischer (CH)

Thomas Houseago (GB)

Takahiro Iwasaki (J)

David Jablonowski (D)

Idris Khan (GB)

Sandra Kranich (D)

Jim Lambie (GB)

Mark Manders (NL)

Callum Morton (AUS)

Rupert Norfolk (GB)

Navid Nuur (IR/NL)

Anselm Reyle (D)

Sterling Ruby (USA)

Sandro Setola (NL)

Conrad Shawcross (GB)

Camila Sposati (BR)

Moniek Toebosch (NL)

Tatiana Trouvé (F)

Banks Violette (USA)

Rebecca Warren (GB)

Sofi Zezmer (PL/D)

Curator: Chris Driessen (artistiek leider Fundament Foundation)

fleursdumal.nl magazine

More in: Dutch Landscapes, Exhibition Archive, FDM Art Gallery, Fundament - Lustwarande, Sculpture


Older Entries »

Thank you for reading FLEURSDUMAL.NL - magazine for art & literature